PP Pensions fondtorg – noga utvalda fonder

Vi utvärderar fonder från olika perspektiv och vi vill ha en bra balans mellan förvaltarkvalitet och avgift. Om vi hittar nya fonder som vi tror kan leverera bättre resultat inom sin kategori, byter vi ut de gamla. Det betyder att vårt fondtorg utvecklas och förändras över tiden.

Viktigt att tänka på när du väljer fonder:
De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Innan du bestämmer dig för vilka fonder du vill ha bör du ta del av fondernas faktablad.