Vår bostadskö

Om du sparar hos oss så kan du också ställa dig i vår bostadskö för att få en lägenhet i Stockholm och Solna där vi har våra har fastigheter.

PP Pensions uppgift är att ge en bra och stabil avkastning på pensionsspararnas pengar. Därför äger PP Pension både kommersiella- och hyresfastigheter. Som en extra bonus har du som sparar hos oss möjlighet att registrera dig i bostadskön. PP Pension säljer och köper fastigheter utifrån ett rent kapitalförvaltningsperspektiv. Därmed kan inte några garantier ges om framtida lägenhetsförmedling eftersom förutsättningarna kan komma att förändras.

Vår bostadskö är bara till för er som sparar hos PP Pension, och för att kunna stå i kön behöver du uppfylla följande krav:

  • Du sparar minst 1000 kr/mån hos PP Pension
    eller
  • Du har din tjänstepension med pågående inbetalning hos PP Pension
    och
  • Du måste logga in på ”Mina sidor” minst en gång per år för att se över dina uppgifter så att de är aktuella

De uppdaterade förutsättningarna antogs av PP Pensions styrelse 2017-06-20 och ersätter fullt ut de tidigare regler som gällt för att stå i PP Pensions bostadskö. Ansökan om ökat sparande, enligt de nya reglerna, skall ha inkommit till PP Pension senast 2018-04-30.

Från 2018-02-21 sköter Einar Mattson Fastighetsförvaltning AB de praktiska frågorna kring själva bostadskön, så har du frågor kring din kötid eller övriga frågor kring bostadskön är du välkommen att mejla kundservice@einarmattsson.se eller ring 08-586 263 00.

Till bostadskön!

 

Fastighetsskötare och förvaltare Stockholm

Kontakta våra förvaltningsbolag om du har frågor om förvaltning och skötsel av våra fastigheter.

Einar Mattson Byggnads AB
Växel 08-586 263 00, www.einarmattsson.se

Upp