ITPK - den valbara delen i ITP 2

Du som tillhör ITP 2 kan själv välja hur du vill placera din ITPK. I PP Pension kan du välja mellan noga utvalda fonder till låga avgifter eller traditionell försäkring med gratis återbetalningsskydd.Dessutom får du möjlighet att stå i vår bostadskö.
 
ITPK är en kompletterande del av din ITP-pension. Premien till ITPK betalas av din arbetsgivare och motsvarar 2 procent av din årslön. Du får själv välja hur och var du vill placera pengarna, i fonder på vårt fondtorg eller i vår traditionella försäkring.

Traditionell försäkring eller fondförsäkring?

Du kan välja att placera ditt ITPK-sparande i en traditionellt förvaltad försäkring eller i en fondförsäkring. Vad du ska välja beror till stor del på hur gammal du är och hur riskbenägen du är. Om du börjar närma dig pensionen och vill undvika risker så är traditionellt sparande att föredra. Är du yngre eller mer riskbenägen så kan du istället välja fonder.
 
Med vår traditionella försäkring, som dessutom är icke-valsalternativet, får du

  • gratis återbetalningsskydd på minst 224 000 kronor (2017)
  • garanterad förmån ger dig ett bestämt belopp i pension
  • möjlighet till årlig uppräkning av din förmån, som bland annat baseras på hur väl vi förvaltar pensionskapitalet
  • möjlighet att få en hyresrätt via PP Pensions bostadskö.

Med vår fondförsäkring får du:

Kostnadsfritt återbetalningsskydd i traditionell förvaltning

Vi ger dig ett återbetalningsskydd på minst 224 000 kronor (2017) om du väljer traditionell förvaltning. Återbetalningsskyddet kan jämföras med en livförsäkring, men vårt skydd är kostnadsfritt och ger dig inte en lägre pension. Att välja återbetalningssydd ger generellt sett en lägre nivå för ålderspensionen -  i vissa fall kan skillnaden vara så stor som 10% eller mer. Ovan angivna minsta nivån för återbetalningsskyddet gäller så länge du har ett aktivt sparande i din ITPK i traditionell försäkring i PP Pension. I övrigt bjuder vi på gratis återbetalningsskydd motsvarande intjänad förmån.

Väljer du PP Pension får du stå i vår bostadskö

När du väljer PP Pension kan du få en hyreslägenhet via vår bostadskö. Vi har hyresfastigheter i Solna, Stockholm, Lund och Malmö. Läs mer om vår bostadskö och våra hyresfastigheter.

Så här väljer jag PP Pension för min ITPK

Gå in på Collectum och fyll i ditt personnummer så får du blanketten hemskickad. Kryssa i PP Pension och sänd tillbaka blanketten till Collectum eller till oss så vidarebefordrar vi din blankett.

Flytta ITPK

Från 1 november kan du flytta din ITPK inom mediebranschens avtal. För mer information hänvisar vi till valcentralen Collectum.

 

Avgifter traditionell förvaltning: 0,25 % av pensionskapitalet. I PP Pension ITPK med traditionell förvaltning ingår också ett återbetalningsskydd kostnadsfritt. Avgifter fondförvaltning: Fondernas avgifter (från 0,09 %). Läs mer om våra fonder på fondtorget. Som sparare i PP Pension får du oavsett vad du sparar i, alltid tillgång till våra rabatterade fondavgifter

ITPK-pensionen motsvarar ungefär 3–5 procent av lönen om den tas ut resten av livet, och cirka 10–15 procent av lönen om den tas ut under en femårsperiod. Hur stor din ITPK blir på hur mycket som sparats, avkastningen, avgifterna och hur mycket dina försäkringsskydd kostar.

Belopp (2014) Belopp per månad
44 400 3 700 kr
88 800 7 400 kr
133 200 11 100 kr
177 600 14 800 kr

 

Möjliga utbetalningsperioder är 5, 10, 15 eller 20 år. Tänk på att kostnaden för familjeskyddet tas från din ITPK-premie och ger dig lägre pension, Ju längre utbetalningstid och högre belopp du väljer, desto mindre blir din egen pension. Kostnaden ökar också med stigande ålder. Jämför gärna med vad det skulle kosta med en ren livförsäkring.

Det är viktigt att känna till att familjeskyddet endast gäller så länge pengar betalas in till din försäkring. Om du byter arbete och då inte omfattas av ITP eller säger upp ditt familjeskydd upphör familjeskyddet. Om du har valt familjeskydd innan den sista juni 2010 gäller andra regler. Hos valcentralen Collectum kan du läsa mer om familjeskydden och även räkna på vad som passar dig bäst. Där kan du också ladda ner eller beställa hem en blankett för att ändra ditt familjeskydd.

Du kan lägga till återbetalningsskydd till din ITPK. Då får dina efterlevande din intjänade ITPK, om du avlider innan hela din ITPK har betalats ut.

Om du väljer att lägga till ett återbetalningsskydd till din ITPK får du inte del av något som kallas arvsvinst. I korthet innebär det att du själv får lite mindre i pension. Det vill säga om du inte väljer PP Pensions traditionella försäkring för din ITPK förstås. Då ingår ett garanterat återbetalningsskydd på fem prisbasbelopp (224 000 kr, 2017) så länge du har ett aktivt sparande och du får precis som tidigare ta del av arvsvinsten.

Vanligen betalas din ITPK ut under fem år till make/maka, partner eller sambo, eller till barn oavsett ålder. Genom att skriva ett förmånstagarförordnande kan du bestämma vem eller vilka som ska få din ITPK om du avlider. På collectum.se kan du läsa mer om återbetalningsskydd samt ladda ner eller beställa hem en blankett för att ändra ditt återbetalningsskydd och förmånstagarförordnande.

 

Skriv ut

Dela den här artikeln