Privat pensionssparande

Vid årsskiftet 2016 togs avdragsrätten för privat pensionssparande bort helt. Det innebär att de skattefördelar du som privatperson haft med ditt privata pensionssparande försvinner, men du gör klokt i att ha ett annat sparande - för behovet att själv spara till pension är minst lika stort som tidigare. Ett bra alternativ är att börja spara i en kapitalförsäkring i PP Pension.

Har du enskild firma eller saknar pensionsrätt i anställningen?

Egenföretagare med enskild firma som har ett överskott i den aktiva näringsverksamheten och den som helt saknar pensionsrätt i anställningen (tjänstepension) kan fortsatt göra avdrag på 35 procent av överskottet/inkomsten upp till 496 305 (2017) för inbetalningar till privat pensionssparande.

Kontakta oss om du vill starta ett privat pensionssparande eller har frågor om ditt nuvarande sparande. Vi hjälper dig att hitta rätt sparform utifrån just din situation.

Sparar du i ett annat bolag? Flytta till oss.

Har du flytträtt på ditt gamla pensionssparande – och det har du förmodligen – kan du enkelt flytta dina pengar till oss. Vi betalar ditt gamla bolags flyttavgifter på upp till 1 000 kronor och vi erbjuder låga avgifter och rabatterade fonder. Det ger dig mer pengar i pension.

Fyll i flyttanmälan så hjälper vi dig. Läs mer om att flytta ditt sparande.

I ett privat pensionssparande betalar du ingen kapitalvinstskatt och ingen skatt på utdelning på svenska aktier och du gör inte heller något förlustavdrag. Istället betalar du en avkastningsskatt på 0,38 procent (2017).

Avdragsrätten för privat pensionssparande togs bort helt från årsskiftet 2016.

Som företagare med enskild firma får du år 2017 dra av 35 procent av överskottet upp till 448 000 (10 prisbasbelopp).

Saknar du tjänstepension gäller andra avdragsregler. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig med det (och en hel del annat).

Med återbetalningsskydd utbetalas hela eller delar av försäkringens värde till dina förmånstagare, om du skulle avlida innan din försäkring är fullt utbetald.

Betalningsbefrielse är en riskförsäkring som efter en karenstid på 90 dagar betalar sparpremien för din ålderspension om du på grund av sjukdom eller olycksfall blir arbetsoförmögen till minst 50 procent.

Du kan tidigast börja ta ut ditt pensionssparande från 55 års ålder.

Den kortaste utbetalningstiden är fem år.

Fast avgift: 10 kr/mån.

Förvaltningsavgift: 0,45 procent av kapitalet per år.

Fondavgifter tillkommmer. I PP Pension betalar du lägre avgifter än ordinarie avgift.

Avkastningsskatt: 0,38 procent (2017).

 

Flytta till PP Pension

Har du flytträtt på ditt gamla pensionssparande – och det har du förmodligen – kan du enkelt flytta dina pengar till oss. Vi betalar ditt gamla bolags flyttavgifter på upp till 1 000 kronor och vi erbjuder låga avgifter och rabatterade fonder. Det ger dig mer pengar i pension.

Fyll i flyttanmälan så hjälper vi dig. Läs mer om att flytta ditt sparande.

Flytta från PP Pension

Vill du av någon anledning flytta från oss har du självfallet flytträtt på din privata pensionsförsäkring. Var noga med att kontrollera att du får bättre villkor och avgifter på din nya försäkring annars kan det bli en dålig affär. Hör av dig till oss om du är osäker.

Avgiften för att flytta från PP Pension är 500 kronor (enligt gällande prislista). 

  

Skriv ut

Dela den här artikeln