En pandemi som genererar svängningar
Och frågan många ställer sig är om vi går mot en lågkonjunktur… Det vi vet är att även om detta historiskt är den mest utmanande samhällssituation vi upplevt så kommer denna pandemi att upphöra. Om den leder till en långvarig lågkonjunktur är svårt att säga. Låt oss hoppas att vi om ett år kan se tillbaka på vår samlade oro med ett större lugn. Tillsammans kommer vi även att klara detta.

Vi har sammanfattat några av regeringens åtgärder till Sveriges företag, vad de innebär och vilka som omfattas tillsammans med länkar där du får mer fördjupad information.

1. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
Alla företag – aktiebolag och enskild firma – med max 30 anställda berörs av detta stöd. Även bolag med fler än 30 anställda får ta del av detta – och då för max 30 av deras totalt antal anställda. Sänkningen är tillfällig och gäller från och med 1 mars till och med 30 juni.

Det går att ansöka från den 6 april och det görs via arbetsgivardeklarationen. Sätt ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift för först anställd”.

Länk till Skatteverket med mer information hittar du här

2. Tillfällig hyresrabatt i krisbranscher
Regeringen arbetar i skrivande stund med att arbeta fram ett regelverk så snart det är möjligt. Då detta är ett statsstöd måste det godkännas av EU och tar därför längre tid.

Stödet riktar sig till utsatta branscher såsom sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Vilka det blir kommer att anges och baserar på den SNI-kod som finns registrerat för företaget hos Skatteverket. Hyresvärden är den som söker stödet i efterhand hos länsstyrelserna. Ansökan går att göra från och med 1 april och gäller fram till och med 30 juni.

Mer att läsa om detta finns här

3. Att kvitta fjolårets vinst mot framtida underskott
Stödet är riktat till företag som drivs som enskild näringsverksamhet.

Innan du ansöker bör du ta kontakt med revisor eller skattejurist då det finns olika former av reserveringar som skattemässigt kan påverka företagets resultat och som minskar inbetalningar till sociala försäkringar – exempelvis pension och föräldrapenning. Stödet gäller från och med 6 april – i skrivande stund är det inte klart för hur länge. Mer information om detta kommer från regeringen.

Omprövning av din preliminära skatt görs digitalt hos Skatteverket.

4. Tillfälligt anstånd med skattebetalning
Företag som drabbas ekonomiskt kan ansöka hos Skatteverket om att skjuta upp betalning för arbetsgivaravgift, avdragen skatt och moms.

De något utvidgade och lättare reglerna gäller från och med 30 mars och de gäller under hela 2020. Anståndet är förenat med en kostnad motsvarande en ränta om 6,6 procent.

Ansökan görs via Skatteverkets digitala tjänst på ”Mina sidor

5. Ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag
För de företagare som har sitt företag vilande och har a-kassa har reglerna ändrats. Tidigare skulle det gå minst fem år innan ett nytt uppehåll med verksamhet var möjligt. Regeringens nya beslut innebär en tillfälligt utökad möjlighet till arbetslöshetsersättning. Det innebär att om du gör uppehåll med din verksamhet under 2020 kommer du inte att omfattas av den tidigare femårsregeln.

Mer information hittar du här

6. Införande av korttidsarbete/korttidspermittering
Detta beslut ger företag möjlighet att låta personal gå ner i arbetstid och lön för att snabbt kunna växla upp igen när vinden vänder. Den anställdes arbetstid kan minska med 20, 40 eller 60 procent. Stödet gäller från 16 mars och under hela 2020 och gäller;

  • alla företag med kollektivavtal.
  • Företag utan kollektivavtal måste göra överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda.
  • Stödet omfattar även ägare som är anställd i det egna aktiebolaget.
  • Korttidsarbetet gäller inte för enmansföretagare som driver enskild näringsverksamhet.

Ansökan gör du hos Tillväxtverket från och med den 7 april men reglerna tillämpas retroaktivt från och med den 16 mars och gäller hela 2020.

Mer information om korttidsarbete hittar du här

Den 14 april presenterade regeringen ett utökat förslag för att växla upp korttidsarbete till 80 procent. Förstärkningen föreslås gälla från 1 maj och i tre månader, det vill säga fram till och med 30 juli.

Den 9 november beslutade regeringen att förlänga korttidsstödet till och med juni 2021.

7. Mer information hittar du här
verksamt.se hemsida finns också bra samlad information tillsammans med länkar till berörda myndigheter.

8. Kontakta oss
Har du frågor eller behöver råd kring din pension? Kontakta någon av våra rådgivare på telefon 020-29 90 50, bor du utanför Sverige +46 8 759 29 00, eller via e-post

 

Upp