Frågor från våra kunder

Det råder tuffa tider på grund av corona och det är många som ringer till oss på PP Pension med frågor kring sin tjänstepension. Många företag har hastigt förlorat sina uppdrag med tuffa ekonomiska konsekvenser. Några undrar också över hur och om detta påverkar pensionerna.

Två av PP Pensions medarbetare som får många samtal är Niklas Lindén, privat försäkringsrådgivare och Anna Grafström, företagsrådgivare. Över en kopp kaffe och – som många av oss idag – uppkopplade via Teams, delar de med sig av frågor de får tillsammans med bra svar på dem.
– En av de vanligaste frågor jag får är om det går att pausa inbetalningarna till tjänstepensionen. De som har mindre företag har kanske skurit ner på mycket, men pensionsinbetalningarna är en av de sista ”utgifterna” man vill ändra eller stoppa, berättar Anna.
– Jag förklarar att det går att stoppa inbetalningarna och lägga försäkringen i fribrev. När företagaren vill börja betala igen så blir det i en ny försäkring, det kan krävas en ny hälsoprövning. Det beror på vilken försäkring personen har, om det finns en risk, exempelvis sjukförsäkring kopplad till försäkringen, tillägger Niklas.

»Därför är det viktigt att du som småföretagare fortsätter att ta ut lön…«

Under fyra månader har företagen fått sänkt arbetsgivaravgift för upp till 30 anställda och för löner upp till 25 000 kronor i månaden. Vad som återstår för dem att betala är ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.
– Det innebär att den allmänna pensionen inte påverkas om inte lönen påverkas, förklarar Anna.
– Därför är det viktigt att du som småföretagare fortsätter att ta ut lön om du kan.

Många sparare har också blivit korttidspermitterade enligt de nya tillfälliga reglerna där staten går in med företagsstöd. Stödet för 60 procents permittering gäller året ut och för 80 procents permittering under perioden maj-juli i år. Därför får vi också frågor för hur de ska beräkna pensionsavsättningarna.
– Har företaget kollektivavtal är det dessa som styr så att tjänstepensionspremier betalas in enligt den nya lönen, förklarar Niklas.
– Men i de flesta fall innebär det en mindre påverkan på tjänstepensionen. En reducering av arbetstiden med 40 procent ger exempelvis en minskning av den ordinarie lönen med sex procent. säger Anna och tillägger.
– Och när medarbetarna går tillbaka till ursprunglig lön behövs ingen ny hälsoprövning. På Tillväxtverkets hemsida finns bra och utförlig information.

»En reducering av arbetstiden med 40 procent ger exempelvis en minskning av den ordinarie lönen med sex procent«

Men den som går i pension med ITP 2-avtal, eller annat förmånsbaserat pensionsavtal, under permitteringstiden bör se upp eftersom det blir den lägre lönen som pensionsförmånen baseras på.
– Här kan arbetsgivaren antingen välja att inte låta permitteringen omfatta den personen eller välja att rapportera in den ordinarie lönen som pensionsmedförande, säger Niklas.

Bland många av Annas företagskunder är det många som, istället för kollektivavtal, har en egen pensionspolicy.
– Då är det policyn som gäller. Vill företaget pausa inbetalningarna måste det godkännas av personalen. Företaget kan inte bara sluta betala in till pensionen.
– Här får jag förklara att företaget inte bara kan sluta betala in till pensionen, det är tyvärr inte är möjligt. Däremot går det bra att sänka inbetalningarna vid permittering, säger Anna.
– Men om företaget inte kan göra detta val brukar jag ge dem rådet att avsluta försäkringen och teckna en ny längre fram. Men, som vi tidigare berättade, kan det bli omständligt om den innehåller risk och därför krävs en ny hälsoprövning. Men är det ett rent sparande så är det enkelt att starta en ny försäkring, tillägger Niklas.

»Jag brukar ge rådet att passa på att se över återbetalningsskyddet i olika pensionsförsäkringar och livförsäkringar«

Anna och Niklas är eniga om att det flesta som hör av sig inte verkar vara oroliga över hur deras pensionskapital är placerat.
– Dessa frågor har snarare minskat. Däremot har frågor som rör tryggheten för nära och kära ökat, säger Niklas.
– Ja, jag brukar ge rådet att passa på att se över återbetalningsskyddet i olika pensionsförsäkringar och livförsäkringar, säger Anna.
– Det kan exempelvis gälla vem som är förmånstagare till kapitalförsäkringen – här finns ju möjligheten att fritt välja förmånstagare. Om man vill lägga till ett återbetalningsskydd innebär det oftast en ny hälsoprövning.
– Då det gäller sjukdom är det några som ställt frågan om vad som gäller för sjukförsäkringen hos PP Pension. Som vid all sjukdom ska den anställde anmäla sjukfrånvaron till arbetsgivaren. Och om man blir långtidssjukskriven mer än 90 dagar går det att få ersättning från sjuk- och premiebefrielseförsäkringen, det anmäler du själv, alternativt din arbetsgivare, till oss, tillägger Niklas.

Men det är inte alla som får ekonomiska problem på grund av pandemin.
– Nej, det finns också de som är privatkunder eller företagskunder med kapitalförsäkring inom företaget som vill göra extra insättningar på sina kapitalförsäkringar. De har sett börskurserna falla och vill, som några uttryckt det ”handla billigt”, berättar Anna med ett leende.
– Och visst går det bra!

 

Upp