PP Pension säljer fastigheter i Malmö

PP Pension säljer fastigheter i Malmö till Willhem. Transaktionen uppgår till ett överenskommet fastighetsvärde på 600 MSEK. Willhem är en långsiktig stabil ägare som satsar på att vara närvarande i regionen och kommer att vara en bra hyresvärd för våra nuvarande hyresgäster. Tillträde sker under 2019.

Kontakt:
Cecilia Thomasson Blomquist
Kapitalförvaltningschef PP Pension
Epost cecilia.t.blomquist@pppension.se
Telefon 08 729 90 77

Upp