PP Pension höjer pensionerna 2018

PP Pensions styrelse har fattat beslut om att inflationsskydda pensionerna inom den förmånsbestämda pensionen ITP 2. Såväl pensioner under utbetalning som intjänade fribrevsförmåner för den som ännu inte är pensionär räknas upp så att samtliga följer inflationstakten till och med september 2017. Fribrevsuppräkningen blir därmed 3,04 procent. För pensionärer räknas utgående pensioner upp med 2,12 procent, undantag görs dock för de som blivit pensionärer under 2017 för vilka pensionsuppräkning görs med 3,04 procent på grund av tidigare utebliven fribrevsuppräkning.

För ITPK räknas både pensioner under utbetalning och fribrevsförmåner för den som ännu inte är pensionär upp till en nivå som motsvarar en återbäringsränta om 5,62 procent för 2018. Uppräkningarna sker i form av pensionstillägg.

Vidare sänks premien för kollektiv riskförsäkring från 0,69 till 0,46 procent av pensionsmedförande lön för samtliga försäkrade inom ITP 2.

Inom ITP 1 lämnas sjukförsäkringspremien oförändrad på 0,11 procent och premien för premiebefrielseförsäkringen i ITP 1 lämnas oförändrad på 0,55 procent av anmäld lön.

Boka ett möte!

Vi tycker det vore trevligt att diskutera pension med dig. 

Upp