PP Pension höjer pensioner under utbetalning 2019

PP Pensions styrelse har fattat beslut om att inflationsskydda pensionerna inom den förmånsbestämda pensionen ITP 2. Pensioner under utbetalning räknas upp med 2,32 procent. Uppräkningen motsvarar inflationstakten under perioden september 2017 till september 2018.

Intjänade fribrevsförmåner räknas inte upp.

Även för ITPK räknas pensioner under utbetalning upp med inflationstakten 2,32 procent. Uppräkningarna sker i form av pensionstillägg. Intjänade fribrevsförmåner räknas inte upp.

Vidare höjs premien för kollektiv riskförsäkring från 0,46 till 0,92 procent av pensionsmedförande lön för samtliga försäkrade inom ITP 2.

Inom ITP 1 sänks sjukförsäkringspremien från 0,11 procent till 0,09 procent och premien för premiebefrielseförsäkringen i ITP 1 sänks från 0,55 procent till 0,41 procent av anmäld lön.

Upp