Flexpension – Vad är det?

Flexpension

Flexpension är ett begrepp som används inom kollektivavtalad tjänstepension. Det innebär att arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension utöver den avtalade tjänstepensionspremien. Arbetsgivarna kan, istället för avsättning till Flexpension, erbjuda en löneökning, det kallas ”avstå Flexpension”.

Hur mycket betalas in till Flexpensionen?

Beroende på var du arbetar och vilket avtalsområde…

Läs mer

Focus on the downside and let time work in your favour

Nordic Fund Selection Journal has been catching up with Cecilia Thomasson Blomquist, chief investment officer of Sweden’s PP Pension, to talk about her current job and the best and worst in her career.

By: Caroline Liinanki (texten är tidigare publicerad i Nordic Fund Selection Journal)

How did you end up working…

Läs mer

Viktiga datum i början av år 2018

Första utbetalningen under 2018 sker den 15:e januari. Från och med juni 2018 kommer vi att ändra utbetalningsdatum från den 15:e till den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller på en lördag eller söndag kommer utbetalningen att göras vardagen innan.

ITP2, ITP1 och Försäkring med traditionell förvaltning

Har du utbetalning…

Läs mer

PP Pension höjer pensionerna 2018

PP Pensions styrelse har fattat beslut om att inflationsskydda pensionerna inom den förmånsbestämda pensionen ITP 2. Såväl pensioner under utbetalning som intjänade fribrevsförmåner för den som ännu inte är pensionär räknas upp så att samtliga följer inflationstakten till och med september 2017. Fribrevsuppräkningen blir därmed 3,04 procent. För pensionärer…

Läs mer

Liv och död – betydelsen av livförsäkringar

Vi vill ogärna prata om döden. Än mindre om att döden kan drabba oss själva eller dem vi håller kära. Därför är det bra att ta död på varandra i förväg – med hjälp av papper och penna och fundera på det ekonomiska skyddet.

Sorg, chock och saknad drabbar oss…

Läs mer

PP Pension ger dig prisvärda fonder

PP Pension jobbar aktivt för att förhandla fram så bra avgifter som möjligt för alla sparare. Vi har sett till att en majoritet av våra fonder har rabatterade förvaltningsavgifter. För att täcka kostnader för vår verksamhet väljer PP Pension istället att ta ut en försäkringsavgift, allt för att kostnaden…

Läs mer

Hallå Cecilia, nu gungar det på fastighetsmarknaden – hur påverkar det PP Pensions placeringar?

– Våra hyresfastigheter påverkas inte så som läget är just nu. De är obelånade, har inga vakanser och ligger centralt i tillväxtområdena Stockholm och Malmö, förklarar Cecilia Thomasson Blomquist.

– Men värdet på våra fastigheter kan naturligtvis påverkas om det blir en bred sättning i priserna på bostadsrätter. Reglerna för…

Läs mer

Nyhet på fondtorget

Från och med den 10 november 2017 slår Fondbolaget Danske Capital AB samman fonden Danske Invest Sverige Kort ränta med den i Luxemburg baserade fonden Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta. Sammanslagningen kommer att ske på så sätt att Sverige Kort Ränta går upp i Sverige Kort Ränta Lux…

Läs mer

Fondskolan: Räntefonder

Lite förenklat kan man säga att det finns fyra typer av räntefonder:

Kort räntefond
Kallas också penningmarknadsfond eller likviditetsfond. De investerar i räntepapper med en löptid på upp till ett år. Har låg risk, men också låg avkastning. Påverkas ganska lite av marknadsräntorna. Hittills i år (t o m 24 februari)…

Läs mer

Fondskolan: De vanligaste fonderna

Aktiefonder
En aktiefond måste innehålla minst 16 olika aktier. De flesta fonderna är aktivt förvaltade vilket innebär att en förvaltare köper och säljer aktier i fonden i syfte att överträffa sitt jämförelseindex, det vill säga den marknad fonden investerar i. Det finns en mängd olika typer av aktiefonder som kan…

Läs mer
Upp