PP Pension höjer pensionerna 2018

PP Pensions styrelse har fattat beslut om att inflationsskydda pensionerna inom den förmånsbestämda pensionen ITP 2. Såväl pensioner under utbetalning som intjänade fribrevsförmåner för den som ännu inte är pensionär räknas upp så att samtliga följer inflationstakten till och med september 2017. Fribrevsuppräkningen blir därmed 3,04 procent. För pensionärer…

Läs mer

Liv och död – betydelsen av livförsäkringar

Vi vill ogärna prata om döden. Än mindre om att döden kan drabba oss själva eller dem vi håller kära. Därför är det bra att ta död på varandra i förväg – med hjälp av papper och penna och fundera på det ekonomiska skyddet.

Sorg, chock och saknad drabbar oss…

Läs mer

PP Pension ger dig prisvärda fonder

PP Pension jobbar aktivt för att förhandla fram så bra avgifter som möjligt för alla sparare. Vi har sett till att en majoritet av våra fonder har rabatterade förvaltningsavgifter. För att täcka kostnader för vår verksamhet väljer PP Pension istället att ta ut en försäkringsavgift, allt för att kostnaden…

Läs mer

Hallå Cecilia, nu gungar det på fastighetsmarknaden – hur påverkar det PP Pensions placeringar?

– Våra hyresfastigheter påverkas inte så som läget är just nu. De är obelånade, har inga vakanser och ligger centralt i tillväxtområdena Stockholm och Malmö, förklarar Cecilia Thomasson Blomquist.

– Men värdet på våra fastigheter kan naturligtvis påverkas om det blir en bred sättning i priserna på bostadsrätter. Reglerna för…

Läs mer

Nyhet på fondtorget

Från och med den 10 november 2017 slår Fondbolaget Danske Capital AB samman fonden Danske Invest Sverige Kort ränta med den i Luxemburg baserade fonden Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta. Sammanslagningen kommer att ske på så sätt att Sverige Kort Ränta går upp i Sverige Kort Ränta Lux…

Läs mer

Fondskolan: Räntefonder

Lite förenklat kan man säga att det finns fyra typer av räntefonder:

Kort räntefond
Kallas också penningmarknadsfond eller likviditetsfond. De investerar i räntepapper med en löptid på upp till ett år. Har låg risk, men också låg avkastning. Påverkas ganska lite av marknadsräntorna. Hittills i år (t o m 24 februari)…

Läs mer

Fondskolan: De vanligaste fonderna

Aktiefonder
En aktiefond måste innehålla minst 16 olika aktier. De flesta fonderna är aktivt förvaltade vilket innebär att en förvaltare köper och säljer aktier i fonden i syfte att överträffa sitt jämförelseindex, det vill säga den marknad fonden investerar i. Det finns en mängd olika typer av aktiefonder som kan…

Läs mer

5 tips om pension till dig som är under 30

  1. Plugga inte längre än nödvändigt. Extra studieår kostar inte bara i lån utan också i sämre pension.
  2. Tänk på vilka möjligheter du har att utvecklas, få en bra lön och orka arbeta länge när du gör ditt yrkesval. Pensionen räknas på hela livet inkomster.
  3. Välj, om du kan,…
Läs mer

Varför vill vi inte prata om pensioner?

Enligt Alexander Rozental, leg psykolog och doktorand i klinisk psykologi vid Stockholms universitet som häromåret kom ut med en bok om uppskjutandets psykologi så beror det bland annat på hur vi människor fungerar i allmänhet.

– Beslut i frågor där resultatet ligger långt fram i tiden tenderar vi att i…

Läs mer

Checklista – tänk på detta vid olika händelser i livet

  • Extraarbete under skoltiden.  Alla skattepliktiga arbetsinkomster upp till en viss nivå är pensionsgrundande i det allmänna pensionssystemet. Det innebär att du kan tjäna in till pensionen även vid extraarbete under skol­ och studietid.
  • Nytt jobb. Kolla om det finns kollektivavtal. Om inte, begär att arbetsgivaren betalar in till…
Läs mer
Upp