Namnändring på Alfred Berg fond

Carnegie förvärv av Alfred Bergs fonder påverkar en fond på vårt torg:

Alfred Berg Fastighetsfond Norden, byter namn till Carnegies Fastighetsfond Norden.
Förändringen sker den 2 december och som sparare behöver du inte göra någonting.

28 november, 2019

Upp