Kallelse till extra föreningsstämma i PP Pension Försäkringsförening

PP Pension Försäkringsförening kallar härmed till extra föreningsstämma måndagen den 16 december 2019, klockan 10.00
på Freys Hotel, Bryggargatan 12 i Stockholm.

Anmälan sker till Mona Norup, via telefon 08-729 90 87 eller e-post mona.norup@pppension.se

28 november, 2019

Upp