Information om korttidsarbete, vad innebär det för ITP?

Regeringen har beslutat om ekonomiskt stöd till företag vid korttidsarbetet
Det ger företagen möjlighet att låta personal gå ner i arbetstid och lön för att snabbt kunna växla upp igen när vinden vänder. Arbetsgivaren kan minska den anställdes arbetstid med 20%, 40% eller 60%. Det statliga stödet gäller för lön upp till 44 000 kr, lön därutöver får arbetsgivaren själv stå för. Stödet går att söka från 7 april men tillämpas retroaktivt från och med 16 mars och gäller under 2020.

Vart vänder jag mig?
Tillväxtverket är ansvarig myndighet. Information om vilka viktiga förutsättningar som gäller för att företag ska kunna söka detta ekonomiska stöd hittar du på denna länk.

Anmäld ITP-lön vid korttidsarbete
Kollektivavtalsparterna har beslutat att:

ITP 1 försäkrad
Vid korttidsarbete är det den sammanlagda summan av utbetald lön från arbetsgivaren och ersättning från staten som ska anmälas till ITP 1.

ITP 2 försäkrad
Alternativ 1
Under tiden för korttidsarbete kan arbetsgivaren fortsätta att anmäla ordinarie lön. Arbetsgivaren betalar fortsatt samma premie som tidigare, den förblir konstant, vilket innebär att det inte blir någon premiehöjning då korttidsarbetet upphör om lönen är oförändrad.

Alternativ 2
Arbetsgivaren anmäler den faktiska lön – från företaget och staten – som den anställde har under perioden för korttidsarbete. Då korttidsarbetet upphör anmäls korrekt lön.

ITP 2 försäkrad med mindre än fem år från pension
ITP 2-försäkrad som på grund av korttidsarbete får lönesänkning kommer inte att omfattas av lönekapning vid återgång till den lönenivå som gällde då hen gick ner i arbetstid. Vid återgång till ordinarie arbetstid och lönenivå måste arbetsgivaren informera PP Pension att lönesänkning har skett till följd av korttidsarbete för att kapningsregeln ska undantas, sker inte detta tillämpas regeln. Anmälan om detta görs via internetkontoret/ företag och under fliken ”försäkrade” och ”övrigt ärende”.

Om försäkrad omfattats av korttidsarbete och fått lönesänkning före 16 mars kommer kapningsregeln att tillämpas fullt ut.

Företag utan kollektivavtal och frivillig ITP
För företag med frivillig ITP i PP Pension gäller andra regler. Kontakta oss på kundcenter för mer information – telefon 020-29 90 50.

Upp