Höjning av inkomsttaket

Från och med 1 juli 2018 höjs inkomsttaket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Gällande sjukpension från ITP har parterna för kollektivavtalet beslutat att följa efter med samma ändring.

Även PP Pension genomför höjningen per 1 juli
Observera att du som får sjukpension från PP Pension, och insjuknat före 1 juli 2018, behåller samma ersättning. Detta innebär att vi inte sänker din sjukpension, vilket kanske får till följd att din ersättning totalt från oss och Försäkringskassan blir för hög. Det kan innebära att din ersättning från Försäkringskassan sänks då de har rätt att samordna ersättningarna.

Upp