Flexpension – Vad är det?

Flexpension

Vad är Flexpension?

Flexpension eller deltidspensionspremie är ett begrepp som används inom kollektivavtalade tjänstepensioner. Det innebär att arbetsgivaren betalar in lite extra pengar till din tjänstepension utöver det som avtalats som tjänstepensionspremie i grunden. Arbetsgivarna kan tillåta att anställda istället för en Flexpensionsavsättning väljer en löneökning, det kallas att man avstår Flexpension. Hör med din arbetsgivare vad som gäller för just dig.

Hur mycket kommer det betalas in till Flexpensionen?

Det kommer betalas in olika mycket beroende på var du jobbar och vilket avtalsområde du tillhör. Det är fackförbunden och arbetsgivarna som har förhandlat om detta och kommit överens om olika procentsatser för olika avtalsområden. Hör med din arbetsgivare eller din fackförening vad som gäller för just dig.

Hur kommer Flexpensionen påverka mig?

För dig som går i pension de närmaste åren kommer Flexpensionsavsättningen inte att ha någon större påverkan på din pension då det inte hunnit betalas in så mycket pengar. För dig som hinner spara under en längre tid kommer den extra avsättningen kunna ge ett extra tillskott i tjänstepensionen.

Jag har kollektivavtalad ITP1, vad gäller för mig?

Collectum administrerar Flexpensionsavsättning samt hanterar de som väljer att avstå Flexpension. Detta görs från och med januari 2018 men gäller retroaktivt från november 2017 då avtalet om Flexpension började gälla. Premien till din Flexpension placeras sedan i den valbara delen för din ITP1.

Jag har kollektivavtalad ITP2 i PP Pension, vad gäller för mig?

Det finns ännu ingen lösning för hur Flexpensionsavsättningen ska administreras och faktureras av Collectum men prognosen är att en lösning finns på plats under hösten 2018, avtalet om Flexpension gäller då retroaktivt från november 2017. Premien placeras i din ITPK försäkring.

Vad gäller för dig med frivillig ITP1 i PP Pension?

Idag administrerar PP Pension ordinarie tjänstepensionsavsättning till det som kallas för frivillig ITP1. Då Flexpensionen är en överenskommelse som bara gäller företag med kollektivavtal är det upp till företaget att bestämma om de vill erbjuda Flexpension eller ej. Om företaget vill erbjuda sina anställda Flexpension kommer en lösning för detta att tas fram i samarbete med PP Pension.

Vad gäller för dig med frivillig ITP2 i PP Pension?

Collectum bistår idag PP Pension med administration av den ordinarie ITPK premien. Då Flexpensionen är en överenskommelse som bara gäller företag med kollektivavtal är det upp till företaget att bestämma om de vill erbjuda Flexpension eller ej. Om företaget vill erbjuda sina anställda Flexpension kommer en lösning för detta att tas fram i samarbete med PP Pension.

Hur ska jag som arbetsgivare meddela avstående av Flexpension?

Kollektivavtalad ITP

Du som arbetsgivare som följer kollektivavtal administrerar avståendet på Collectums internetkontor.  I nuläget gäller detta endast för ITP1 anställda. För ITP2 anställda måste företagen själva hålla reda på vilka som avstår och rapportera det till Collectum när de har en lösning på plats.

Frivillig ITP i PP Pension

För de som inte följer kollektivavtal vet vi idag inte vilken typ av lösning som kommer att gälla varför vi heller inte vet hur avståenden ska hanteras. Se ovan frågor om frivillig ITP1 och ITP2.