Flexpension – Vad är det?

Flexpension

Flexpension är ett begrepp som används inom kollektivavtalad tjänstepension. Det innebär att arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension utöver den avtalade tjänstepensionspremien. Arbetsgivarna kan, istället för avsättning till Flexpension, erbjuda en löneökning, det kallas ”avstå Flexpension”.

Hur mycket betalas in till Flexpensionen?

Beroende på var du arbetar och vilket avtalsområde du tillhör så kommer inbetalat belopp att variera. Det är fackförbunden och arbetsgivarna som förhandlat fram belopp och gällande procentsatser för respektive avtalsområde. Kontrollera med din arbetsgivare eller din fackförening vad som gäller för just dig.

Jag har kollektivavtalad ITP1, vad gäller?

Collectum administrerar avsättningar och hanterar de som valt att avstå Flexpension. Detta gäller från och med januari 2018 och retroaktivt från november 2017 då avtalet om Flexpension började gälla. Premien till din Flexpension placeras i valbar del för din ITP1.

Jag har kollektivavtalad ITP2 i PP Pension, vad gäller?

Det finns idag ingen färdig lösning för hur avsättningen till Flexpension ska administreras. Det pågår en förstudie hos Collectum för detta. Vi har i dagsläget ingen ytterligare information om när studien avses vara klar, däremot finns en indikation att inget kommer att ske innan augusti 2019. Oavsett nämnda förstudie gäller avtalet om Flexpension från november 2017 och kommer med retroaktiv verkan att placeras på din ITPK-försäkring.

Vad gäller för dig med frivillig ITP1 i PP Pension?

Idag administrerar PP Pension ordinarie tjänstepensionsavsättning till det som kallas för frivillig ITP1. Under december 2018 sker fakturering av premie för Flexpension enligt den lön som sedan november 2017 har rapporterats in till ITP1. Från och med januari 2019 debiteras premie för Flexpension löpande med ITP1-premien. Premien kommer att placeras enligt det ITP1-val som gäller för dig.

Vad gäller för dig med frivillig ITP2 i PP Pension?

Collectum bistår PP Pension med administration av ordinarie ITPK premie. En förstudie pågår hos Collectum för detta. Vi har i dagsläget ingen ytterligare information om när studien avses vara klar, däremot finns en indikation att inget kommer att ske innan augusti 2019. Oavsett nämnda förstudie gäller avtalet om Flexpension från november 2017 och kommer med retroaktiv verkan att placeras på din ITPK-försäkring.

Hur meddelar arbetsgivare avstående av Flexpension?

Kollektivavtalad ITP
Arbetsgivare som följer kollektivavtal ITP administrerar avståendet på Collectums internetkontor. I nuläget gäller detta endast för ITP1 anställda.

Arbetsgivare med ITP2-anställda behöver informera om vilket kollektivavtalsområde som den ITP2-försäkrade tillhör, eller har tillhört, från och med november 2017. Tillåter ni avstående från Flexpension till förmån för lön, måste du som arbetsgivare själv administrera och kontrollera de av era anställda som gör ett avstående och under vilken period det har gällt. När Collectum har sin lösning klar kommer debitering att ske retroaktivt från och med november 2017.

Frivillig ITP
Arbetsgivare med frivillig ITP1 får samma lösning för alla företag och dess anställda. Varken avståenden på individuell- eller företagsnivå kommer att vara möjliga. Premien för Flexpension placeras i den anställdes ITP1-försäkring enligt redan gjorda val. PP Pension fakturerar Flexpension enligt kollektivavtal för tjänstemän vid dagstidningar. På anmälda ITP1-löner från november 2017 faktureras 0,2%, från juni 2018 faktureras 0,4%. Faktureringen sker under december 2018, från och med januari 2019 sker faktureringen löpande på ITP1-premien.

För företag med frivillig ITP2 i PP Pension gäller samma som för kollektivavtalad ITP2 enligt ovan.