Kjell, hur påverkas PP Pension av Covid-19?

– PP Pension har tagit hand om pensioner i över 100 år. Vi har under denna långa tid gått igenom världskrig, finanskriser och pandemier – och varje gång tagit oss tillbaka. Nu befinner sig Sverige igen i ett minst sagt oroligt läge.

– Mycket är ovisst men det är absolut nödvändigt att alla våra gemensamma insatser leder till att coronavirusets framfart stoppas. För PP Pension innebär det att vi lyssnar och agerar på myndigheters direktiv. Det betyder också att vi reducerar fysiska möten internt och externt, vi säkerställer rutiner så att delar av vår personal kan arbeta hemifrån. Alla våra åtgärder har skett och fortsätter ske i preventivt syfte. Allt för att säkerställa den dagliga verksamheten.

– Jag är ödmjukt stolt över alla mina medarbetares insatser som trots denna oro säkerställer PP Pensions dagliga verksamhet. Det är min övertygelse att det vi alla bidrar med, utifrån var och ens förmåga, snabbt kommer generera en positiv effekt, avslutar Kjell Norling.

24 mars, 2020

Upp