Cecilia Thomasson Blomquist – coronaviruset orsakar stor börsoro, vad är det som händer…

Det är riktigt oroligt på många samhällsnivåer i sviterna av coronaviruset. Hur påverkas PP Pension och våra medlemmars sparande och vad vet vi om framtiden? Cecilia Thomasson Blomquist, chef för kapitalförvaltningen på PP Pension och informerar om följande.

– Världens börser har snabbt gått ned. Det gör att vi ställs inför frågor för hur vi på PP Pension måste agera för att hantera våra medlemmars pensionssparande.

– Det är näst intill omöjligt att förutsäga hur ekonomin på längre sikt kommer att påverka oss, det vi vet är att ekonomin initialt kommer att stanna av. Vårt kapital är fördelat över många olika tillgångar så att våra risker sprids på ett klokt sätt. Idag befinner vi oss i ett läge där vi varken vill eller kan göra utfästelser eller prognoser för utvecklingen. Men jag kan garantera att vi på PP Pension gör allt som står i vår makt för att skydda medlemmarnas kapital, säger Cecilia Thomasson Blomquist.

Hur gör ni detta?

– Våra investeringar görs alltid utifrån trygghet och god avkastning som målbilder. Det har visat sig vara en framgångsrik ekvation och något vi historiskt lyckats bra med. Vår förvaltning är stark och med god avkastning vilket i denna oförutsägbara tid ger oss ett visst handlingsutrymme.

Vad kan jag göra?

– Sparar du i traditionell försäkring, så har du fördel med försäkringens garanti i botten. Den innebär att ditt sparande i grunden är säkrat. För övriga investerade pengar sprids placeringen i olika tillgångar och förutom aktier även i exempelvis räntebärande tillgångar såsom fastigheter. Det balanserar även i oroliga tider som nu.

– Har du en fondförsäkring är det du själv som bestämmer vilka fonder du önskar spara i. Fonderna på vårt fondtorg är lämpade för ett långsiktigt sparande. Men även de drabbas när börsen faller. Fonder kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att man får tillbaka hela eller delar av sitt kapital. Med andra ord är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Därför är det både viktigt och klokt att bevaka utvecklingen för sina valda fonder för att agera i tid och sprida sina risker. Över riktigt långa tidsperioder brukar breda aktiefonder leda till en god avkastning på pensionskapital.

Upp