2019 och viktiga datum

Information om utbetalningsdagar och andra viktiga datum

Utbetalningsdagar
Fredag 25 januari
Måndag 25 februari
Måndag 25 mars
Torsdag 25 april
Fredag 24 maj
Tisdag 25 juni
Torsdag 25 juli
Fredag 23 augusti
Onsdag 25 september
Fredag 25 oktober
Måndag 25 november
Måndag 23 december

Brev med pensionsuppgift för ITP2, ITP1 och försäkring med traditionell förvaltning
Har du utbetalning från en ITP2, ITP1 eller annan försäkring med traditionell förvaltning hos PP Pension, får du ett årligt brev med uppgift innehållande information om ditt pensionsbelopp före avdragen skatt. Brevet skickas ut i januari 2019.

Jämkningsbeslut från Skatteverket för 2019
Om du har fått beviljad jämkning för 2019 måste du skicka in ditt beslut till oss så att vi har information om vilket skatteavdrag som ska göras innan utbetalning.

Senast den 15 januari 2019 måste vi ha ditt jämkningsbeslut hos oss. Inkommer det efter den 15 januari gör vi skatteavdrag med 30 procent från och med januari månads utbetalning. Får vi ditt jämkningsbeslut senare under året gör vi skatteavdrag enligt beslut på efterföljande utbetalningar.

Har du redan skickat in ditt jämkningsbeslut för 2019 behöver du inte skicka in det på nytt.

Skicka det till:
PP Pension, Box 7760, 103 96 Stockholm

Kontrolluppgift 2018
Under januari 2019 skickar vi kontrolluppgift för inkomståret 2018 till dig och Skatteverket. Uppgifterna kommer även att finnas förtryckta i din inkomstdeklaration. Detta gäller dig som har utbetalning från PP Pension liksom insättning i privat pensionsförsäkring.

Årsbesked 2018
Har du fler försäkringar hos oss får du ett årsbesked eller årligt försäkringsbesked för varje försäkring.

Försäkring med fondförvaltning
Under januari 2019 kommer du att få ditt årsbesked som visar värdet på din försäkring, vilka transaktioner som har skett under året samt hur kapitalets värde har förändrats.

ITP1, försäkring med traditionell förvaltning och PP Plan
Senast under mars 2019 kommer ditt årsbesked. I årsbeskedet visas värdet på ditt pensionssparande, vilka transaktioner som har skett under året samt hur kapitalets värde har förändrats.

ITP2
Senast under maj månad kommer ditt årliga försäkringsbesked som beskriver din kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkring.

Levnadsintyg för dig som är bosatt utomlands
För utbetalning av pension till dig som bor utomlands måste vi årligen säkerställa att du lever genom ett så kallat levnadsintyg.

PP Pension får denna information på två sätt:

  • Via Pensionsmyndigheten som begärt levnadsintyg för dig som även har utbetalning av allmän pension.
  • Genom att skicka ut begäran om levnadsintyg till dig. Har du fått en sådan begäran måste den fyllas i och skickas in till oss så att dina utbetalningar inte stoppas. Intyget måste vara oss tillhanda senast en månad efter att brevet skickades till dig. Får vi inget svar kommer dina utbetalningar att stoppas.

Nyhet, digitala brevlådor
Som ett led i vårt hållbarhetsarbete kommer vi från 2019 att skicka ut våra årsbesked, kontrolluppgifter samt brev med pensionsuppgifter digitalt. Det innebär att du som är ansluten till en digital brevlåda kommer att få dina besked direkt till den. Är du inte är ansluten skickas beskeden ut postalt.

Vi uppmanar våra medlemmar och sparare att ansluta sig till en digital brevlåda för att  ta emot dokument från PP Pension digitalt. På så sätt bidrar vi gemensamt till en minskad miljöpåverkan.

Vi finns här för dig
Du är alltid välkommen att kontakta oss på telefon 020-29 90 50 eller skicka ett email till kundcenter@pppension.se om du har frågor eller funderingar.

Upp