Vad händer vid dödsfall?

Funderar du på vad som skulle hända med ditt privata sparande eller pensionen från jobbet om du skulle avlida? Läs mer om hur PP Pension kan hjälpa dina närstående få dina pensionspengar.

Vad händer om du avlider innan dina pensionspengar har börjat utbetalas?

Du väljer om du vill ha ett fortsatt efterlevandeskydd när dina utbetalningar har påbörjats. Det kostar ingenting extra men försäkringar med efterlevandeskydd till anhöriga tilldelas ingen arvsvinst.

Vad händer med mitt sparande hos PP pension om jag dör?

Har du ett sparande hos hos eller funderar du som efterlevande på vad som kommer hända härnäst från vår sidan när ett dödsfall inträffar? Nedan kan du läsa om vad som kommer att hända.

  • Vi får per automatik information om dödsfallet från Skatteverket inom 14 dagar
  • Om det finns en pågående pensionsutbetalning upphör den per automatik
  • Vi får dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket
  • Har den försäkrade/kunden inget efterlevandeskydd som ska utbetalas till efterlevande så skickar vi ett brev till dödsboadressen och meddelar det
  • Har den försäkrade/kunden ett efterlevandeskydd skickas ett brev till Förmånstagaren/förmånstagarna inom en månad, brevet innehåller information om förmånstagare, belopp och blankett för kontonummer
  • För privat pensionsförsäkring skickas ett intyg bouppteckningen till dödsboadressen
  • Har den försäkrade/kunden ett direktsparande i fonder, ta kontakt med PP Pension för mer information
Dödsfall utomlandsboende

Information om dödsfallet kommer inte direkt till PP pension från Skateverket. Efterlevande behöver själva skicka in dödsintyg. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Boka ett möte!

Vi tycker det vore trevligt att diskutera pension med dig. 

Upp