Om din arbetssituation förändras

Om du byter jobb, går ner i arbetstid eller blir arbetslös så kan det påverka din framtida pension.  Här kan du läsa om vad som är bra att tänka på om din arbetssituation förändras.

Om du är ny på jobbet
Börja pensionsspara

Om du precis har fått ditt första jobb så känns pensionen antagligen långt borta, men att börja spara tidigt är ändå en god idé. Om du börjar spara tidigt så har du större möjlighet att få en bra pension. Det små summor du sparar i månaden nu kan ge dig ett ordentligt tillskott i framtiden.

 

Tjänstepension

Får du tjänstepension?
Jobbar du på en arbetsplats som har kollektivavtal är arbetsgivaren skyldig att betala in tjänstepension. Arbetsgivare utan kollektivavtal behöver inte betala tjänstepension, men många väljer att göra det ändå. Erbjuder din arbetsgivare ingen individuell tjänstepension är det viktigt att du tar upp det när du löneförhandlar.

Påverka de delar du kan
Välj förvaltningsform noga; om du har tid och är intresserad av aktiemarknaden så kanske du ska satsa på en fondförsäkring, vill du helst att någon annan sköter dina fondval så bör du satsa på en traditionell försäkring. Se till så att förvaltaren inte tar ut dyra avgifter som i slutändan kan ta en stor del av din sparade pension.

Ingen tjänstepension?
Om du inte har någon tjänstepension så är det viktigt att du sparar till din pension själv. Eller skaffar en ny arbetsgivare som erbjuder tjänstepesnion. Här kan du se hur mycket du missar i insättning till din pension om du inte har tjänstepension.

Kontakta oss!

Om du byter jobb
Spara till pensionen

Om ditt nya jobb leder till en lite högre lön så kanske du har större möjligheter att spara privat. Starta ett sparande till pension om du inte redan har ett. Ju tidigare du börjar spara desto bättre.

Tjänstepension

Hur ser pensionsförmånerna ut på din nya arbetsplats? Om du inte får samma pensionsförmåner som på din förra arbetsplats så måste du betrakta det som sänkt lön. Fråga vid löneförhandlingen om arbetsgivaren kan tänka sig att betala in tjänstepension för din räkning.

Pension från flera håll

Skaffa dig en samlad bild av din pension och gör prognoser på minpension.se. Har du haft flera arbetsgivare som har betalat in tjänstepension kan det hända att du kommer att få tjänstepension från mer än ett håll när du går i pension.

Om du börjar plugga
Spara till pensionen

Anpassa ditt sparande. När du börjar plugga så får du antagligen mindre pengar i plånboken än när du hade en månadslön. Se till att anpassa ditt sparandet efter din nya inkomst. Lägg helst inte ner hela pensionssparandet utan anpassa beloppet till en rimlig nivå. Börja pensionsspara om du inte redan gör det.

Pensionsgrundande bidragsdel

Bidragsdelen av studiemedlet är pensionsgrundande. Men däremot inte lånedelen. Så även om du inte vill låna pengar till dina studier så är det viktigt att du tar ut bidragsdelen, annars kan du missa flera år av pensionsgrundande inkomst.
Läs mer om det på CSN.

Du kanske kan behålla din tjänstepension

Om du börjar plugga efter att ha jobbat avbryter de flesta arbetsgivare sin inbetalning till tjänstepensionen. I vissa avtal kan du dock komma överens om att inbetalningarna ska fortsätta. Kolla med din arbetsgivare eller med facket vad som gäller för dig. Olika regler gäller för olika avtalsgrupper.

Försäkringsskyddet upphör

När du börjar plugga upphör oftast de försäkringsskydd du har haft som anställd. Kolla med din arbetsgivare eller facket vad som gäller och se till att teckna egna försäkringar som ersätter de du förlorar.

Om du går ner i arbetstid
Privat sparande

Om du väljer att gå ner i arbetstid så får du antagligen en lägre lön, tänk då på att det påverkar inbetalningarna till din allmänna pension och eventuellt din tjänstepension.

Har du en lägre inkomst kanske du väljer att dra ner på kostnader genom att pausa pensionssparandet. I själva verket är det viktigare än någonsin att spara själv och kompensera för lägre inbetalningar till din allmänna pension och tjänstepension.

Tjänstepension

Om du går ner i arbetstid, och därmed får en lägre inkomst, påverkas också din tjänstepension eftersom den i regel är inkomstgrundad.

Om du arbetar utomlands
Privat sparande

Den allmänna pensionen är grundad på det du tjänar när du arbetar i Sverige. Om du arbetar utanför Sverige, eller får lön i ett annat land än Sverige, tjänar du alltså inte in någon svensk pension.
Kolla upp vad som gäller i det land du befinner dig i. Prata också med din arbetsgivare om vad som gäller för din arbetsplats och för dig. Får du inte någon kompensation för förlorad tjänstepension så är det extra viktigt att starta ett eget sparande till pension.

Din tjänstepension kan påverkas

Du kan ha kvar din tjänstepension i PP Pension endast om du är anställd av en svensk arbetsgivare. Du kan inte ha kvar din svenska tjänstepension om du är anställd på ett dotterbolag baserat i ett annat land än i Sverige. Många  arbetsgivare tecknar då en kompletterande försäkring som täcker för förlust av svensk tjänstepension och allmän pension. Fråga din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Om du blir arbetslös
Privat sparande

Ersättningen för arbetslöshet är pensionsgrundande i de flesta fall, kolla med ditt fackförbund eller med a-kassan.

Försäkringar

När du är arbetslös så har du inte längre någon tjänstepension. Ofta ingår det också försäkringar i ditt tjänstepensionsavtal som du också går miste om. Kolla med din arbetsgivare och ditt fackförbund vad som gäller för dig.

Upp