Frågor om brev och utskick

Har du fått ett försäkringsbesked, årsbesked, brev om levnadsintyg eller något annat från oss och undrar vad det innebär? Här får du svaren!

Om du inte hittar svaren i listan nedan så är du så klart varmt välkommen att ringa oss, vi hjälper dig gärna!

Vad är ett försäkringsbesked?

Ett försäkringsbesked beskriver vad din försäkring innehåller. Du får ett sådant första gången när försäkringen är tecknad och när du gör vissa ändringar på försäkringen. I beskedet framgår bland annat när pensionen ska börja utbetalas till dig, hur länge och om din försäkring innehåller återbetalningsskydd eller ej.

Vad är ett årsbesked?

Årsbesked är ett dokument som du får från PP Pension en gång om året. För PP Plan eller individuell försäkring i fond- eller traditionell förvaltning visar vi hur värdet förändrats i försäkringen samt transaktioner som hänt under föregående år.

Vad är en försäkringsuppgift?

Försäkringsuppgift är ett dokument som visar dina förmåner som du har om du omfattas av ITP2.

Vad är ett levnadsintyg?

För att kunna betala ut pension till dig som bor i utlandet måste vi varje år säkerställa att du lever genom ett levnadsintyg. Därför skickar PP Pension ett brev till dig med en blankett där du behöver ta in ett bevis om att du lever. Be en myndighet i landet där du bor intyga detta på blanketten. Alternativt kan du skicka kopia av de intyg du använt till annan försäkringsgivare eller Pensionsmyndigheten.

Vad är en kontrolluppgift?

Kontrolluppgifter skickas ut i början av året och visar hur mycket du under föregående år sparade i din privata pensionsförsäkring hos oss. Du får också information om utbetalningar föregående år liksom hur mycket skatt som dragits.
Uppgifterna finns per automatik med i din deklaration eftersom vi skickar samma kontrolluppgifter till Skatteverket.

Hur får jag information om utbetalning av min pension?

Inför din första pensionsutbetalning får du ett brev från PP Pension med information om försäkringen samt nödvändiga blanketter som ska returneras till oss innan utbetalningen ska starta. Mer information kring detta finns i respektive brev som skickas cirka fyra månader innan utbetalningen ska starta.

Upp