Ta ut pension i förtid

När är det klokt att börja ta ut pensionen?
Allmän pension kan du ta ut från 62 års ålder, helt eller delvis. Slutar du arbeta i förtid blir pensionen lägre eftersom du avbryter inbetalningarna i förtid, och pensionen skall betalas ut under längre tid. Det vill säga; mindre pengar ska betalas ut under längre tid.

Om du har tjänstepensionen ITP2 kan det vara klokt att vänta tills du fyllt 62 år och en månad, då kan du nämligen få din försäkring slutbetald om du pensionerar dig, vilket gör att du inte förlorar så mycket på att sluta tidigt. Det innebär att din ålderspension blir betald som om du arbetat till din 65 års dag. För att komma åt denna regel får du dock inte ta arbete någon annanstans utan du måste sluta din anställning och gå i pension.

Om du vill ta ut din ITP2 på deltid kan du ta ut så stor del som du minskar din arbetstid genom att gå i pension för den delen du inte arbetar. Till exempel om du fortsätter att jobba 75 procent kan du ta ut 25 procent av din ITP2 pension.

När det gäller allmän pension kan du arbeta samtidigt som du börjar ta ut den allmänna pensionen. Du kan då arbeta upp till heltid och ta ut hela din pension samtidigt. Genom att fortsätta arbeta hel- eller deltid fortsätter du på så sätt att tjäna in pengar till nya pensionsrätter till den allmänna pensionen.

Upp