Vanliga frågor

Viktiga datum i början av år 2018

Första utbetalningen under 2018 sker den 15.e januari. Från och med juni 2018 kommer vi att ändra utbetalningsdatum från den 15:e till den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller på en lördag eller söndag kommer utbetalningen att göras vardagen innan.

ITP2, ITP1 och Försäkring med traditionell förvaltning

Har du utbetalning från en ITP2, ITP1 eller annan försäkring med traditionell förvaltning hos oss får du ett årligt pensionsuppgiftsbrev med information om ditt pensionsbelopp före avdrag för skatt. Brevet skickas ut i januari 2018.

Din årliga kontrolluppgift för 2017

I slutet av januari 2018 skickas din kontrolluppgift för inkomståret 2017 till dig och Skatteverket. Uppgifterna kommer att finnas förtryckta i din inkomstdeklaration. Detta gäller dig som har utbetalning från oss samt insättning i privat pensionsförsäkring.

Årsbesked för 2017

Har du fler försäkringar hos oss får du ett årsbesked eller årligt försäkringsbesked för varje försäkring.

Försäkring med fondförvaltning

Under januari månad 2018 kommer du att få ditt årsbesked. I årsbeskedet visas värdet på din försäkring, vilka transaktioner som har skett under året samt hur kapitalets värde har förändrats.

ITP1 och försäkring med traditionell förvaltning och PP Plan

Under mars månad 2018 kommer du få ditt årsbesked. I årsbeskedet visas värdet på ditt pensionssparande, vilka transaktioner som har skett under året samt hur kapitalets värde har förändrats.

ITP2

Under mars månad 2018 kommer du att få ditt årliga försäkringsbesked. I försäkringsbeskedet beskriver vi din kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkring.

Levnadsintyg för dig som är bosatt utomlands

För att vi ska kunna utbetala pension till dig som bor i utlandet behöver vi varje år säkerställa att du lever genom ett levnadsintyg.

Vi får information om detta på två sätt:

  • Dels genom att vi hämtar uppgift via Pensionsmyndigheten. Vi får information om levnadsintyg som Pensionsmyndigheten har begärt för dig som också har en utbetalning av din allmänna pension.
  • Dels genom att vi skickar ut en begäran om levnadsintyg från dig. Har du fått en sådan begäran från oss behöver du fylla i det och skicka tillbaka till oss för att dina utbetalningar inte ska stoppas. Vi behöver få tillbaka intyget senast en månad efter att brevet skickades till dig. Får vi inget svar från dig kommer utbetalningarna att stoppas.
Privat
När kommer pensionsutbetalningen?

Utbetalningen från PP Pension kommer runt den 15:e  varje månad. Om den 15:e infaller på en lördag, söndag eller helgdag får du pengarna vardagen innan.

Jag behöver byta bankkonto hur gör jag?

Skriv ut blanketten ”Uppgifter om pensionsutbetalning” som du hittar här eller kontakta kundservice så skickar vi ut en blankett till dig, posta den till PP Pension, Box 7760, 103 96 Stockholm

08- 729 90 50 kundcenter@pppension.se

Varför ser jag inte mitt sparande hos minpension?

Om du är sjukskriven längre än tre månader och har en förmånsbestämd pension kommer denna inte längre att levereras till Min Pension.

När du passerat 65 år så kommer du inte att kunna se dina pensionsuppgifter från PP Pension.

När du börjar ta ut din pension från PP Pension så kommer du inte att kunna se din Pension.

Jag vill ta ut min pension. När måste ni senast få in blanketten?

Senast en månad innan din utbetalning börjar.

Cirka tre månader innan du fyller 65 år så skickar PP Pension ut ett brev med svarsblankett till dig. Där frågar vi om du vill att vi ska börjar betala ut din tjänstepension och/ eller privata pensionssparande vid 65 år, och hur länge du vill att pengarna ska betalas ut.
Om du i ditt avtal har en tidigare pensionsålder än 65 år så skickar vi ut brevet då

Har jag återbetalningsskydd?

Det beror på vilken pensionsförsäkring du har och dina tidigare val.
Har du valt återbetalningsskydd så står det på ditt försäkringsbesked eller ditt värdebesked som skickas till dig varje år.

Är du osäker kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Kan jag plocka bort mitt återbetalningsskydd?

Har du valt till ett återbetalningsskydd så kan du välja bort det.
Kontakta kundservice så hjälper vi dig med rätt blankett för att göra dina ändringar.

Jag fyller 65 år snart kommer blanketten automatiskt eller måste jag kontakta er?

Den skickas automatiskt till dig cirka 3 månader innan du fyller 65 år. Du fyller då i dina val inför utbetalningsstarten och returnerar blanketten till oss.

Vilka datum betalas pensionen ut under 2017? 

I ditt pensionsbesked som skickas ut i januari så skickar vi med utbetalningsdagarna för kommande år.
(ny rutin från 2018)

Hur loggar jag in på internetkontoret?

Det enklaste sättet är att använda Bank-ID eller mobilt bank-ID.
Vill du logga in med användarnamn och lösenord kontakta kundservice så skickar vi inloggningsuppgifter till dig.

Teknisk support
Jag behöver byta bankkonto hur gör jag?

Kontakta kundservice så skickar vi ut en blankett till dig, Du kan också hämta blanketten på vår hemsida.

 

Hur loggar jag internetkontoret?

Det enklaste sättet är att använda Bank-ID eller mobilt bank-ID.
Vill du logga in med användarnamn och lösenord kontakta kundservice så skickar vi
Inloggningsuppgifter till dig.

Om Pension
Jag vill ta ut min pension. Hur gör jag?

Cirka tre månader innan du fyller 65 år så skickar PP Pension ut ett brev med svarsblankett till dig. Där frågar vi om du vill att vi ska börjar betala ut din tjänstepension och/ eller privata pensionssparande vid 65 år, och hur länge du vill att pengarna ska betalas ut.
Om du i ditt avtal har en tidigare pensionsålder än 65 år så skickar vi automatiskt ut brevet då.

Om du vill ta ut din pension i i förtid så ber vi dig att kontakta Kundservice.

Varför ser jag inte mitt sparande på minpension.se?

Om du är sjukskriven längre än tre månader och har en förmånsbestämd pension kommer denna inte längre att levereras till Min Pension.

När du passerat 65 år så kommer du inte att kunna se dina pensionsuppgifter från PP Pension.

När du börjar ta ut din pension från PP Pension så kommer du inte att kunna se din Pension.

Hittar du inte det du söker?

Hittar du inte det du söker?

Hittade du inte svaret på din fråga? Vänligen kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig!

Till Kundtjänst

 

Boka ett möte!

Vi bjuder på rådgivning, kaffe och bulle.