Vanliga frågor

Utbetalningsdagar 2021
Måndag 25 januari
Torsdag 25 februari
Torsdag 25 mars
Fredag 23 april
Tisdag 25 maj
Torsdag 24 juni
Fredag 23 juli
Onsdag 25 augusti
Fredag 24 september
Måndag 25 oktober
Torsdag 25 november
Torsdag 23 december

Brev med pensionsuppgift för ITP2, ITP1 och försäkring med traditionell förvaltning
Har du utbetalning från en ITP2, ITP1 eller annan försäkring med traditionell förvaltning hos PP Pension, får du ett årligt brev med uppgift innehållande information om ditt pensionsbelopp före avdragen skatt. Brevet skickar vi ut i januari 2021.

Jämkningsbeslut från Skatteverket
Beviljas du jämkning för 2021 behöver du skicka in ditt beslut till oss. Senast den 15 januari 2021 måste ditt jämkningsbeslut finnas hos oss. Inkommer det senare under året gör vi skatteavdrag enligt enligt beslut på efterföljande utbetalningar.

Skicka ditt jämkningsbeslut till: PP Pension, Box 7760, 103 96 Stockholm

Kontrolluppgifter 2020
Kontrolluppgifter, för inkomståret 2021, skickas ut i januari 2020. Uppgifterna finns också förtryckta i din inkomstdeklaration. Detta gäller dig som har utbetalning från PP Pension eller som haft inbetalning i privat pensionsförsäkring.

Pensionsbesked 2019
Under perioden januari-maj 2021 får du ditt pensionsbesked. Har du fler försäkringar får du ett besked för varje försäkring.

Levnadsintyg för dig som är bosatt utomlands
Du som bor utomlands och har utbetalning av pension måste årligen säkerställa att du lever genom ett så kallat levnadsintyg.

PP Pension får denna information på två sätt:

  • Via Pensionsmyndigheten som begärt levnadsintyg för dig som även har utbetalning av allmän pension.
  • Genom att skicka ut begäran om levnadsintyg till dig. Har du fått en sådan begäran måste du fylla i den och skickas in till oss så att dina utbetalningar inte stoppas. Intyget måste vara oss tillhanda senast en månad efter att brevet skickades till dig. Får vi inget svar kommer dina utbetalningar att stoppas.

Digitala brevlådor
PP Pension skickar ut pensionsbesked, kontrolluppgifter samt brev med pensionsuppgifter digitalt. Det innebär att du som är ansluten till en digital brevlåda får beskeden direkt till den. Är du inte är ansluten skickas beskeden ut postalt.

Vi uppmanar våra medlemmar och sparare att ansluta sig till en digital brevlåda så att vi tillsammans bidrar till en minskad miljöpåverkan. Exempel på digitala brevlådor är Kivra, Digimail och e-boks.

Vi finns här för dig
Du är alltid välkommen att kontakta oss på telefon 020-29 90 50 eller skicka ett email till kundcenter@pppension.se om du har frågor eller funderingar.

Privat
När kommer pensionsutbetalningen?

Utbetalningen från PP Pension kommer den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller på en lördag, söndag eller helgdag får du pengarna vardagen innan.

Jag behöver byta bankkonto hur gör jag?

Skriv ut blanketten ”Uppgifter om pensionsutbetalning” som du hittar här eller kontakta kundcenter så skickar vi ut en blankett till dig, posta den till PP Pension, Box 7760, 103 96 Stockholm

08- 729 90 50 kundcenter@pppension.se

Varför ser jag inte mitt sparande hos minpension?

Om du är sjukskriven längre än tre månader och har en förmånsbestämd pension kommer denna inte längre att levereras till Min Pension.

När du passerat 65 år så kommer du inte att kunna se dina pensionsuppgifter från PP Pension.

När du börjar ta ut din pension från PP Pension så kommer du inte att kunna se din Pension.

Jag vill ta ut min pension. När måste ni senast få in blanketten?

Senast en månad innan den månaden du vill att utbetalningen ska starta.

Cirka fyra månader innan din ordinarie utbetalningsdag kommer vi att skicka ut ett brev med en svarsblankett och blankett för legitimationskontroll till dig. I brevet får du information om vad som gäller för din försäkring och vilka utbetalningsmöjligheter som finns.

Har jag återbetalningsskydd?

Det beror på vilken försäkring du har.  Om du har återbetalningsskydd i din försäkring ska det framgå i ditt försäkringsbesked som du fått av oss. Du kan även se det när du loggar in på internetkontoret privat.

Kan jag plocka bort mitt återbetalningsskydd?

I nästan samtliga fall går det bra att välja bort återbetalningsskydd. På en kapitalförsäkring går det dock inte att välja bort återbetalningsskydd.

Jag fyller 65 år snart kommer blanketten automatiskt eller måste jag kontakta er?

Om din försäkring har pensionsålder 65 år så kommer PP Pension att kontakta dig cirka fyra månader innan din 65-årsdag. Du får då ett informationsbrev om vad som gäller din försäkring, en svarsblankett samt en blankett om legitimationskontroll som ska returneras till oss.

Hur loggar jag in på internetkontoret?

Du loggar in med BankID eller Mobilt BankID.

Jag har SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta), behöver jag meddela PP Pension detta?

Ja, varje gång du fått ett SINK-beslut behöver du skicka in en kopia på detta till oss. Vi får inte denna uppgift automatiskt från Skatteverket. Om vi inte får något nytt SINK-beslut kommer vi att börja dra 30 % i inkomstskatt på dina utbetalningar.

Teknisk support
Hur loggar jag in på internetkontoret?

Du loggar in med BankID eller Mobilt BankID.

Hittar du inte det du söker?

Hittar du inte det du söker?

Hittade du inte svaret på din fråga? Vänligen kontakta kundcenter så hjälper vi dig!

Kundcenter

 

Boka ett möte!

Vi tycker det vore trevligt att diskutera pension med dig. 

Upp