Vanliga frågor

Utbetalningsdagar

Fredag 25 januari
Måndag 25 februari
Måndag 25 mars
Torsdag 25 april
Fredag 24 maj
Tisdag 25 juni
Torsdag 25 juli
Fredag 23 augusti
Onsdag 25 september
Fredag 25 oktober
Måndag 25 november
Måndag 23 december

Brev med pensionsuppgift för ITP2, ITP1 och försäkring med traditionell förvaltning

Har du utbetalning från en ITP2, ITP1 eller annan försäkring med traditionell förvaltning hos PP Pension, får du ett årligt brev med uppgift innehållande information om ditt pensionsbelopp före avdragen skatt. Brevet skickas ut i januari 2019.

Jämkningsbeslut från Skatteverket för 2019

Om du har fått beviljad jämkning för 2019 måste du skicka in ditt beslut till oss så att vi har information om vilket skatteavdrag som ska göras innan utbetalning.

Senast den 15 januari 2019 måste vi ha ditt jämkningsbeslut hos oss. Inkommer det efter den 15 januari gör vi skatteavdrag med 30 procent från och med januari månads utbetalning. Får vi ditt jämkningsbeslut senare under året gör vi skatteavdrag enligt beslut på efterföljande utbetalningar.

Har du redan skickat in ditt jämkningsbeslut för 2019 behöver du inte skicka in det på nytt.

Skicka det till:
PP Pension, Box 7760, 103 96 Stockholm

Kontrolluppgift 2018

Under januari 2019 skickar vi kontrolluppgift för inkomståret 2018 till dig och Skatteverket. Uppgifterna kommer även att finnas förtryckta i din inkomstdeklaration. Detta gäller dig som har utbetalning från PP Pension liksom insättning i privat pensionsförsäkring.

Årsbesked 2018

Har du fler försäkringar hos oss får du ett årsbesked eller årligt försäkringsbesked för varje försäkring.

Försäkring med fondförvaltning
Under januari 2019 kommer du att få ditt årsbesked som visar värdet på din försäkring, vilka transaktioner som har skett under året samt hur kapitalets värde har förändrats.

ITP1, försäkring med traditionell förvaltning och PP Plan
Under mars 2019 kommer ditt årsbesked. I årsbeskedet visas värdet på ditt pensionssparande, vilka transaktioner som har skett under året samt hur kapitalets värde har förändrats.

ITP2
Senast under maj månad kommer ditt årliga försäkringsbesked som beskriver din kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkring.

Levnadsintyg för dig som är bosatt utomlands
För utbetalning av pension till dig som bor utomlands måste vi årligen säkerställa att du lever genom ett så kallat levnadsintyg.

PP Pension får denna information på två sätt:

  • Via Pensionsmyndigheten som begärt levnadsintyg för dig som även har utbetalning av allmän pension.
  • Genom att skicka ut begäran om levnadsintyg till dig. Har du fått en sådan begäran måste den fyllas i och skickas in till oss så att dina utbetalningar inte stoppas. Intyget måste vara oss tillhanda senast en månad efter att brevet skickades till dig. Får vi inget svar kommer dina utbetalningar att stoppas.

Nyhet, digitala brevlådor

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete kommer vi från 2019 att skicka ut våra årsbesked, kontrolluppgifter samt brev med pensionsuppgifter digitalt. Det innebär att du som är ansluten till en digital brevlåda kommer att få dina besked direkt till den. Är du inte är ansluten skickas beskeden ut postalt.

Vi uppmanar våra medlemmar och sparare att ansluta sig till en digital brevlåda för att ta emot dokument från PP Pension digitalt. På så sätt bidrar vi gemensamt till en minskad miljöpåverkan.

Privat
När kommer pensionsutbetalningen?

Utbetalningen från PP Pension kommer den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller på en lördag, söndag eller helgdag får du pengarna vardagen innan.

Jag behöver byta bankkonto hur gör jag?

Skriv ut blanketten “Uppgifter om pensionsutbetalning” som du hittar här eller kontakta kundcenter så skickar vi ut en blankett till dig, posta den till PP Pension, Box 7760, 103 96 Stockholm

08- 729 90 50 kundcenter@pppension.se

Varför ser jag inte mitt sparande hos minpension?

Om du är sjukskriven längre än tre månader och har en förmånsbestämd pension kommer denna inte längre att levereras till Min Pension.

När du passerat 65 år så kommer du inte att kunna se dina pensionsuppgifter från PP Pension.

När du börjar ta ut din pension från PP Pension så kommer du inte att kunna se din Pension.

Jag vill ta ut min pension. När måste ni senast få in blanketten?

Senast en månad innan den månaden du vill att utbetalningen ska starta.

Cirka fyra månader innan din ordinarie utbetalningsdag kommer vi att skicka ut ett brev med en svarsblankett och blankett för legitimationskontroll till dig. I brevet får du information om vad som gäller för din försäkring och vilka utbetalningsmöjligheter som finns.

Har jag återbetalningsskydd?

Det beror på vilken försäkring du har.  Om du har återbetalningsskydd i din försäkring ska det framgå i ditt försäkringsbesked som du fått av oss. Du kan även se det när du loggar in på internetkontoret privat.

Kan jag plocka bort mitt återbetalningsskydd?

I nästan samtliga fall går det bra att välja bort återbetalningsskydd. På en kapitalförsäkring går det dock inte att välja bort återbetalningsskydd.

Jag fyller 65 år snart kommer blanketten automatiskt eller måste jag kontakta er?

Om din försäkring har pensionsålder 65 år så kommer PP Pension att kontakta dig cirka fyra månader innan din 65-årsdag. Du får då ett informationsbrev om vad som gäller din försäkring, en svarsblankett samt en blankett om legitimationskontroll som ska returneras till oss.

Hur loggar jag in på internetkontoret?

Du loggar in med BankID eller Mobilt BankID.

Jag har SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta), behöver jag meddela PP Pension detta?

Ja, varje gång du fått ett SINK-beslut behöver du skicka in en kopia på detta till oss. Vi får inte denna uppgift automatiskt från Skatteverket. Om vi inte får något nytt SINK-beslut kommer vi att börja dra 30 % i inkomstskatt på dina utbetalningar.

Teknisk support
Hur loggar jag in på internetkontoret?

Du loggar in med BankID eller Mobilt BankID.

Hittar du inte det du söker?

Hittar du inte det du söker?

Hittade du inte svaret på din fråga? Vänligen kontakta kundcenter så hjälper vi dig!

Kundcenter

 

Boka ett möte!

Vi tycker det vore trevligt att diskutera pension med dig. 

Upp