Vanliga frågor

Viktiga datum i början av år 2018

Första utbetalningen under 2018 sker den 15.e januari. Från och med juni 2018 kommer vi att ändra utbetalningsdatum från den 15:e till den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller på en lördag eller söndag kommer utbetalningen att göras vardagen innan.

ITP2, ITP1 och Försäkring med traditionell förvaltning

Har du utbetalning från en ITP2, ITP1 eller annan försäkring med traditionell förvaltning hos oss får du ett årligt pensionsuppgiftsbrev med information om ditt pensionsbelopp före avdrag för skatt. Brevet skickas ut i januari 2018.

Din årliga kontrolluppgift

I slutet av januari skickas din kontrolluppgift avseende föregående inkomstår till dig och Skatteverket. Uppgifterna kommer att finnas förtryckta i din inkomstdeklaration. Detta gäller dig som har utbetalning från oss samt insättning i privat pensionsförsäkring.

Årsbesked

Har du fler försäkringar hos oss får du ett årsbesked eller årligt försäkringsbesked för varje försäkring.

Försäkring med fondförvaltning

Under januari månad kommer du att få ditt årsbesked. I årsbeskedet visas värdet på din försäkring, vilka transaktioner som har skett under året samt hur kapitalets värde har förändrats.

ITP1 och försäkring med traditionell förvaltning och PP Plan

Under mars månad 2018 kommer du få ditt årsbesked. I årsbeskedet visas värdet på ditt pensionssparande, vilka transaktioner som har skett under året samt hur kapitalets värde har förändrats.

ITP2

Under mars månad 2018 kommer du att få ditt årliga försäkringsbesked. I försäkringsbeskedet beskriver vi din kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkring.

Levnadsintyg för dig som är bosatt utomlands

För att vi ska kunna utbetala pension till dig som bor i utlandet behöver vi varje år säkerställa att du lever genom ett levnadsintyg.

Vi får information om detta på två sätt:

  • Dels genom att vi hämtar uppgift via Pensionsmyndigheten. Vi får information om levnadsintyg som Pensionsmyndigheten har begärt för dig som också har en utbetalning av din allmänna pension.
  • Dels genom att vi skickar ut en begäran om levnadsintyg från dig. Har du fått en sådan begäran från oss behöver du fylla i det och skicka tillbaka till oss för att dina utbetalningar inte ska stoppas. Vi behöver få tillbaka intyget senast en månad efter att brevet skickades till dig. Får vi inget svar från dig kommer utbetalningarna att stoppas.
Privat
När kommer pensionsutbetalningen?

Utbetalningen från PP Pension kommer den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller på en lördag, söndag eller helgdag får du pengarna vardagen innan.

Jag behöver byta bankkonto hur gör jag?

Skriv ut blanketten ”Uppgifter om pensionsutbetalning” som du hittar här eller kontakta kundcenter så skickar vi ut en blankett till dig, posta den till PP Pension, Box 7760, 103 96 Stockholm

08- 729 90 50 kundcenter@pppension.se

Varför ser jag inte mitt sparande hos minpension?

Om du är sjukskriven längre än tre månader och har en förmånsbestämd pension kommer denna inte längre att levereras till Min Pension.

När du passerat 65 år så kommer du inte att kunna se dina pensionsuppgifter från PP Pension.

När du börjar ta ut din pension från PP Pension så kommer du inte att kunna se din Pension.

Jag vill ta ut min pension. När måste ni senast få in blanketten?

Senast en månad innan den månaden du vill att utbetalningen ska starta.

Cirka fyra månader innan din ordinarie utbetalningsdag kommer vi att skicka ut ett brev med en svarsblankett och blankett för legitimationskontroll till dig. I brevet får du information om vad som gäller för din försäkring och vilka utbetalningsmöjligheter som finns.

Har jag återbetalningsskydd?

Det beror på vilken försäkring du har.  Om du har återbetalningsskydd i din försäkring ska det framgå i ditt försäkringsbesked som du fått av oss. Du kan även se det när du loggar in på internetkontoret privat.

Kan jag plocka bort mitt återbetalningsskydd?

I nästan samtliga fall går det bra att välja bort återbetalningsskydd. På en kapitalförsäkring går det dock inte att välja bort återbetalningsskydd.

Jag fyller 65 år snart kommer blanketten automatiskt eller måste jag kontakta er?

Om din försäkring har pensionsålder 65 år så kommer PP Pension att kontakta dig cirka fyra månader innan din 65-årsdag. Du får då ett informationsbrev om vad som gäller din försäkring, en svarsblankett samt en blankett om legitimationskontroll som ska returneras till oss.

Hur loggar jag in på internetkontoret?

Du loggar in med BankID eller Mobilt BankID.

Teknisk support
Jag behöver byta bankkonto hur gör jag?

Kontakta kundcenter så skickar vi ut en blankett till dig, Du kan också hämta blanketten på vår hemsida.

 

Hur loggar jag internetkontoret?

Du loggar in med BankID eller Mobilt BankID.
Vill du logga in med användarnamn och lösenord kontakta kundcenter så skickar vi inloggningsuppgifter till dig.

Hittar du inte det du söker?

Hittar du inte det du söker?

Hittade du inte svaret på din fråga? Vänligen kontakta kundcenter så hjälper vi dig!

Kundcenter

 

Boka ett möte!

Vi tycker det vore trevligt att diskutera pension med dig.