Riskanalytiker

Som kvantitativ riskanalytiker på PP Pension är ditt främsta fokus marknadsrisker. Förutom bearbetning av data, statistisk analys och värdering av tillgångar kräver rollen regelverkstolkning och god insikt i PP Pensions verksamhet för att implementera adekvata riskhanteringsprocesser. Rollen passar därför dig med en holistisk syn och med god förmåga av både analys och leverans.

Rollen innebär att du:

 • Utvecklar interna riskmodeller för marknadsrisk i våra portföljer
 • Validerar interna riskmodeller och säkerställer dess funktionalitet
 • Delta i och utveckla vår regelbundna uppföljning och rapportering
 • Bevakar och implementerar regelverk som träffar vårt riskkänsliga kapitalkrav
 • Utvecklar dina färdigheter inom riskanalys och riskkontroll, datahantering och programmering
 • Simulerar olika riskscenarios som påverkar våra nyckeltal
 • Hanterar regelbunden myndighetsrapportering och intern riskrapportering till vd och ledning
 • Agera support till vår kapitalförvaltningschef

Merparten av det tekniska arbetet sker i Excel med presentationer i Powerpoint. Även andra system kan bli aktuella och därför är kunskaper i databashantering viktiga.

Din bakgrund
Vi ser att du har 3-5 års relevant arbetslivserfarenhet från exempelvis kvantitativa roller inom bank- och/eller försäkring. Vi tror att du har en civilingenjörsexamen eller liknande med inriktning på matematik, statistik, finansiell ekonomi eller riskhantering samt en del programmering.

Dina egenskaper

 • God teknisk kunskap inom datahantering och talang för kvantitativt arbete med siffror och stora datamängder
 • God kommunikativ förmåga
 • Vana att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Pedagogisk förmåga att förklara komplexa samband
 • Har du erfarenheter av riskhantering och av programmering är det meriterande

Du har en hög analytisk förmåga, är nyfiken, gillar högt tempo och tummar inte på kvalitén i dina leveranser. Som person är du ödmjuk både inför arbetsuppgifter och mot dina kollegor. Problemlösning i grupp ser du som en framgångsfaktor och du drivs av att lyckas tillsammans. På sikt är du inte främmande för att ta en bredare roll och driva egna interna projekt. I gengäld får du möjlighet att utvecklas i ett utmanande och dynamiskt arbete med möjlighet att bredda dina kunskaper inom finansiella risker.

Har du frågor angående tjänsten så kontaktar du:
Cecilia Thomasson Blomquist på 08–729 90 77 eller cecilia.t.blomquist@pppension.se
Helene Nilsson på 08-729 90 91 eller helene.nilsson@pppension.se

Din ansökan mailar du senast sista januari 2021 till marknad@pppension.se, märk den ”riskanalytiker 2020″.

Upp