Kapitalförvaltning

Syftet med kapitalförvaltningen är att skapa en långsiktig stabil värdetillväxt för att därigenom kunna värdesäkra de pensionsåtaganden som föreningen har mot sina medlemmar.

Ambitionen är också att över tiden skapa en långsiktigt stabil och hög avkastning så att företagens premier kan rabatteras och att försäkringstagarna ska få en hög stabil avkastning på sitt pensionssparande.

Tjänstepensionsdirektivet som infördes 2006 har inneburit nya förutsättningar för kapitalförvaltningen. Den realistiska värderingen av skulden har fört med sig ett behov av att matcha löptiden mellan skulder och tillgångar. PP Pension hanterar denna risk löpande med portföljskydd vilket också i sin tur direkt påverkar avkastningen på tillgångarna. Detta innebär att avkastningen på tillgångarna kontinuerligt ska ses i ljuset av utvecklingen på skuldsidan, föreningens åtaganden. För att få en rättvisande bild av förvaltningen ska fokus inte enbart vara på kapitalavkastningen utan även på det totala resultatet i föreningen.

Målsättningen på tillgångssidan är att uppnå en avkastning som långsiktigt överstiger inflationen med 5 procentenheter per år. För att uppnå detta mål tillämpas en väl avvägd fördelning mellan risk och förväntad avkastning för respektive placeringsinstrument som är tillgängliga för kapitalförvaltningen.

Tillgångsallokering

Våra tillgångar är per 2018-12-31 allokerade på följande sätt
(Föregående års allokering inom parentes).

Totalavkastning
 

   Totalavkastning i procent

2018 -0,1%
2017 5,9%
2016 7,0%
2015 4,0%
2014 13,7%
2013 7,5%
2012 5,3%
2011 1,4
2010 10,3
2009 7,7
2008 -3,2
2007 5,7
2006 9,5
2005 17,4
2004 8,7
2003 9,6
2002 -5,5
2001 5,0
2000 7,1
1999 20,3
1998 12,7
1997 18,6
1996 9,1
1995 12,5
1994 7,0
1993 13,7
1992 4,7
1991 -8,3
1990 9,4
1989 15,3
Snitt 5 år 7,5

 

Återbäringsränta

I en försäkring med garanterad ränta eller så kallad traditionell pensionsförsäkring, garanterar vi dig ett visst pensionsbelopp varje månad när du blir pensionär. Beloppet beräknas utifrån ett antagande om en lägsta ränta (garantinivån) på ditt sparkapital.

För att du ska få en trygg och säker avkastning placerar vi ditt pensionskapital i en mix av aktier, obligationer och fastigheter.

Lyckas vi bra med vår förvaltning får du dessutom återbäring som innebär att pensionen kan blir större än den garanterade. Se vår återbäringshistorik sedan 2012 i tabellen nedan (angiven nivå är inklusive den garanterade delen):

 

 Återbäringsränta i procent

2019-06-01 5,0%
2019-01-01 4,0 %
2018-05-01 6,0%
2017-07-01 8,0 %
2016-10-01 7,0 %
2015-10-01 9,0 %
2014-10-01 9,0 %
2013-10-01 4,0 %
2012-01-01 3,0 %
Våra fastigheter

Kommersiella fastigheter

Stockholms innerstad

Adonis 17   Sveavägen 66, Luntmakargatan 49-51, Kammargatan 22-24, Byggår 1977

Munklägret 24 Hantverkargatan 11 A, Byggår 1963

Lund

S:t Clemens 8,  Stora Södergatan 2, Byggår 1976

Hyresfastigheter

Stockholm

Adlern Mindre 24 Norrtullsgatan 5, Byggår 1969

Adlern Mindre 24 Vegagatan 4, Byggår 1969

Båtsmannen Mindre 14Folkungagatan 98, ,Byggår  1914

Flugsnapparen 8 Bragevägen 12, Byggår 1917

Ingenjören 16 Blekingegatan 8, Byggår 1932

Ingenjören 17 Blekingegatan 10, Byggår 1932

Karlavagnen 4 Upplandsgatan 38, Byggår 1882

Loket 31 Atlasgatan 15, Byggår 1928

Marsvinet 5 Swedenborgsg 9/Maria Prästgårdsg 11, Byggår 1887

Odin 17 Ynglingagatan 13, Byggår 1909

Solna

Alby Gård 1 Ankdammsgatan 15-17, Byggår 1962

Alby Gård 2 Ankdammsgatan 7-13, Byggår 1961

Alby Gård 3 Ankdammsgatan 1-5, Byggår 1962

Lund

S:t Clemens 8 Stora Södergatan 2, Byggår 1976

Konsolidering

Konsolideringspolicy

Konsolideringspolicy ITP
Konsolideringsnivån ska ligga i intervallet 125%-170%.
Om konsolideringsnivån ligger utanför detta intervall ska styrelsen besluta om åtgärder för att komma tillbaka inom intervallet 125%-170%.

Konsolideringspolicy för individuella traditionella försäkringar
Den kollektiva konsolideringsnivån ska ligga i intervallet 100%-110%, med en målnivå på 105%.

Åtgärder
När nivån kommer utanför detta intervall ska åtgärder vidtas som gör att den kollektiva konsolideringsnivån åter ligger inom intervallet inom 18 månader för att få balans mellan värdet på tillgångarna och försäkringstagarnas försäkringskapital.

Denna kollektiva konsolideringsnivå regleras i första hand med hjälp av återbäringsränta och i andra hand genom momentana fördelningar (allokeringar) eller återtagande (reallokeringar) av återbäring.

Kollektivavtalad ITP-försäkring

mars 2019 123%
december 2018 121%
september 2018 129%
juni 2018 127%
mars 2018 125%
december 2017 126%
december 2016 125%
december 2015 125%
december 2014 119%
december 2013 128%

 

Individuell traditionell försäkring

mars 2019 107%
december 2018 103%
september 2018 107%
juni 2018 107%
mars 2018 106%
december 2017 109%
december 2016 109%
december 2015 108%
december 2014 115%
december 2013 107%

Boka ett möte!

Vi tycker det vore trevligt att diskutera pension med dig. 

Upp