Kapitalförvaltning

Syftet med kapitalförvaltningen är att skapa en långsiktig stabil värdetillväxt för att därigenom kunna värdesäkra de pensionsåtaganden som föreningen har mot sina medlemmar.

Ambitionen är också att över tiden skapa en långsiktigt stabil och hög avkastning så att företagens premier kan rabatteras och att försäkringstagarna ska få en hög stabil avkastning på sitt pensionssparande.

Tjänstepensionsdirektivet som infördes 2006 har inneburit nya förutsättningar för kapitalförvaltningen. Den realistiska värderingen av skulden har fört med sig ett behov av att matcha löptiden mellan skulder och tillgångar. PP Pension hanterar denna risk löpande med portföljskydd vilket också i sin tur direkt påverkar avkastningen på tillgångarna. Detta innebär att avkastningen på tillgångarna kontinuerligt ska ses i ljuset av utvecklingen på skuldsidan, föreningens åtaganden. För att få en rättvisande bild av förvaltningen ska fokus inte enbart vara på kapitalavkastningen utan även på det totala resultatet i föreningen.

Målsättningen på tillgångssidan är att uppnå en avkastning som långsiktigt överstiger inflationen med 5 procentenheter per år. För att uppnå detta mål tillämpas en väl avvägd fördelning mellan risk och förväntad avkastning för respektive placeringsinstrument som är tillgängliga för kapitalförvaltningen.

Tillgångsallokering

Våra tillgångar är per 2019-12-31 allokerade på följande sätt
(Föregående års allokering inom parentes).

Totalavkastning
 

   Totalavkastning i procent

2019 13,6%
2018 -0,1%
2017 5,9%
2016 7,0%
2015 4,0%
2014 13,7%
2013 7,5%
2012 5,3%
2011 1,4
2010 10,3
2009 7,7
2008 -3,2
2007 5,7
2006 9,5
2005 17,4
2004 8,7
2003 9,6
2002 -5,5
2001 5,0
2000 7,1
1999 20,3
1998 12,7
1997 18,6
1996 9,1
1995 12,5
1994 7,0
1993 13,7
1992 4,7
1991 -8,3
1990 9,4
1989 15,3
Snitt 5 år 5,9

 

Återbäringsränta

I en försäkring med garanterad ränta eller så kallad traditionell pensionsförsäkring, garanterar vi dig ett visst pensionsbelopp varje månad när du blir pensionär. Beloppet beräknas utifrån ett antagande om en lägsta ränta (garantinivån) på ditt sparkapital.

För att du ska få en trygg och säker avkastning placerar vi ditt pensionskapital i en mix av aktier, obligationer och fastigheter.

Lyckas vi bra med vår förvaltning får du dessutom återbäring som innebär att pensionen kan blir större än den garanterade. Se vår återbäringshistorik sedan 2012 i tabellen nedan (angiven nivå är inklusive den garanterade delen):

 

 Återbäringsränta i procent

2020-04-01 3,0%
2020-01-01 8,0%
2019-10-01 7,0 %
2019-06-01 5,0%
2019-01-01 4,0 %
2018-05-01 6,0%
2017-07-01 8,0 %
2016-10-01 7,0 %
2015-10-01 9,0 %
2014-10-01 9,0 %
2013-10-01 4,0 %
2012-01-01 3,0 %
Våra fastigheter

Kommersiella fastigheter

Stockholms innerstad

Adonis 17, Sveavägen 66 (byggår 1977)

Adonis 17, Luntmakargatan 49-51 (1977)

Adonis 17, Kammargatan 22-24 (1977)

Munklägret 24, Hantverkargatan 11 A (1963)

 

Lund

St Clemens 8, Stora Södergatan 2 (1976)

Hyresfastigheter

Stockholm

Adlern Mindre 24, Norrtullsgatan 5 (1969)

Adlern Mindre 24, Vegagatan 4 (1969)

Båtsmannen Mindre 14, Folkungagatan 98 (1914)

Flugsnapparen 8, Bragevägen 12 (1917)

Ingenjören 16, Blekingegatan 8 (1932)

Ingenjören 17, Blekingegatan 10 (1932)

Karlavagnen 4, Upplandsgatan 38 (1882)

Loket 31, Atlasgatan 15 (1928)

Marsvinet 5, Swedenborgsgatan 9 (1887)

Marsvinet 5, Maria Prästgårdsgata 11 (1887)

Odin 17, Ynglingagatan 13 (1909)

 

Solna

Alby Gård 1, Ankdammsgatan 15-17 (1962)

Alby Gård 2, Ankdammsgatan 7-13 (1961)

Alby Gård 3, Ankdammsgatan 1-5 (1962)

 

Lund

St Clemens 8, Stora Södergatan 2 (1976)

Konsolidering

Konsolideringspolicy

Konsolideringspolicy ITP
Konsolideringsnivån ska ligga i intervallet 115%-160%.
Om konsolideringsnivån ligger utanför detta intervall ska styrelsen besluta om åtgärder för att komma tillbaka inom intervallet 115%-160%.

Konsolideringspolicy för individuella traditionella försäkringar
Den kollektiva konsolideringsnivån ska ligga i intervallet 100%-115%, med en målnivå på 105%.

Åtgärder
När nivån kommer utanför detta intervall ska åtgärder vidtas som gör att den kollektiva konsolideringsnivån åter ligger inom intervallet inom 18 månader för att få balans mellan värdet på tillgångarna och försäkringstagarnas försäkringskapital.

Denna kollektiva konsolideringsnivå regleras i första hand med hjälp av återbäringsränta och i andra hand genom momentana fördelningar (allokeringar) eller återtagande (reallokeringar) av återbäring.

Kollektivavtalad ITP-försäkring

december 2019 127%
september 2019 123%
juni 2019 123%
mars 2019 123%
december 2018 121%
september 2018 129%
juni 2018 127%
mars 2018 125%
december 2017 126%
december 2016 125%
december 2015 125%
december 2014 119%
december 2013 128%

 

Individuell traditionell försäkring

december 2019 110%
september 2019 112%
juni 2019 109%
mars 2019 107%
december 2018 103%
september 2018 107%
juni 2018 107%
mars 2018 106%
december 2017 109%
december 2016 109%
december 2015 108%
december 2014 115%
december 2013 107%

Boka ett möte!

Vi tycker det vore trevligt att diskutera pension med dig. 

Upp