Kapitalförvaltning

Tillgångsallokering

Våra tillgångar är per 2020-12-31 allokerade på följande sätt
(Föregående års allokering inom parentes).

Totalavkastning
 

   Totalavkastning i procent

2020 5,3%
2019 13,6%
2018 -0,1%
2017 5,9%
2016 7,0%
2015 4,0%
2014 13,7%
2013 7,5%
2012 5,3%
2011 1,4%
2010 10,3%
Återbäringsränta

I en försäkring med garanterad ränta eller så kallad traditionell pensionsförsäkring, garanterar vi dig ett visst pensionsbelopp varje månad när du blir pensionär. Beloppet beräknas utifrån ett antagande om en lägsta ränta (garantinivån) på ditt sparkapital.

För att du ska få en trygg och säker avkastning placerar vi ditt pensionskapital i en mix av aktier, obligationer och fastigheter.

Lyckas vi bra med vår förvaltning får du dessutom återbäring som innebär att pensionen kan blir större än den garanterade. Se vår återbäringshistorik sedan 2012 i tabellen nedan (angiven nivå är inklusive den garanterade delen):

 

 Återbäringsränta i procent

2021-05-01 6,0%
2021-01-01 5,0%
2020-10-01 4,0%
2020-04-01 3,0%
2020-01-01 8,0%
2019-10-01 7,0%
2019-06-01 5,0%
2019-01-01 4,0%
2018-05-01 6,0%
2017-07-01 8,0%
2016-10-01 7,0%
2015-10-01 9,0%
2014-10-01 9,0%
2013-10-01 4,0%
Våra fastigheter

Kommersiella fastigheter

Stockholms innerstad

Adonis 17 – Sveavägen 66/Luntmakargatan 49-51/Kammakargatan 22-24 (byggår 1977)

Munklägret 24 – Hantverkargatan 11 A (1963)

 

Hyresfastigheter

Stockholm

Adlern Mindre 24 – Norrtullsgatan 5/Vegagatan 4 (1969)

Båtsmannen Mindre 14 – Folkungagatan 98 (1914)

Flugsnapparen 8 – Bragevägen 12 (1917)

Ingenjören 16 – Blekingegatan 8 (1932)

Ingenjören 17 – Blekingegatan 10 (1932)

Karlavagnen 4 – Upplandsgatan 38 (1882)

Loket 31 – Atlasgatan 15 (1928)

Marsvinet 5 – Swedenborgsgatan 9/Maria Prästgårdsgata 11 (1887)

Odin 17 – Ynglingagatan 13 (1909)

Solna

Alby Gård 1 – Ankdammsgatan 15-17 (1962)

Alby Gård 2 – Ankdammsgatan 7-13 (1961)

Alby Gård 3 – Ankdammsgatan 1-5 (1962)

Konsolidering

Konsolideringspolicy

Kollektiv konsolidering
Kollektivt konsolideringskapital är skillnaden mellan föreningens samlade tillgångar till verkligt värde och de tillgångar som föreningen har fördelat ut på försäkringsavtalen.

Kollektiv konsolideringsnivå
Föreningens kollektiva konsolideringsnivå är ett mått som anger förhållandet mellan föreningens samlade tillgångar och de försäkrades samlade försäkringskapital. En kollektiv konsolideringsgrad över 100 innebär att föreningen har en buffert att klara svängningarna på kapitalmarknaderna.

Konsolideringspolicy ITP
Konsolideringsnivån ska ligga i intervallet 115%-160%.
Om konsolideringsnivån ligger utanför detta intervall ska styrelsen besluta om åtgärder för att komma tillbaka inom intervallet 115%-160%.

Konsolideringspolicy för individuella traditionella försäkringar
Den kollektiva konsolideringsnivån ska ligga i intervallet 100%-115%, med en målnivå på 105%.

Åtgärder
När nivån kommer utanför detta intervall ska åtgärder vidtas som gör att den kollektiva konsolideringsnivån åter ligger inom intervallet inom 18 månader för att få balans mellan värdet på tillgångarna och försäkringstagarnas försäkringskapital.

Denna kollektiva konsolideringsnivå regleras i första hand med hjälp av återbäringsränta och i andra hand genom momentana fördelningar (allokeringar) eller återtagande (reallokeringar) av återbäring.

Kollektivavtalad ITP-försäkring

december 2020
128%
november 2020
127%
oktober 2020
123%
september 2020
124%
augusti 2020 124%
juli 2020
122%
juni 2020 119%
mars 2020
115%
december 2019 127%
december 2018 121%
december 2017 126%
december 2016 125%

 

Individuell traditionell försäkring

december 2020
111%
november 2020
108%
oktober 2020
108%
september 2020
109%
augusti 2020
108%
juli 2020
107%
juni 2020
107%
mars 2020 103%
december 2019 110%
december 2018 103%
december 2017 109%
december 2016 109%
Investeringsriktlinjer

Boka ett möte!

Vi tycker det vore trevligt att diskutera pension med dig. 

Upp