Kallelse till ordinarie föreningsstämma

PP Pension Tjänstepensionsförening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 18 maj 2021 klockan 10.00. Stämman kommer att hållas digitalt.

Anmälan sker till Mona Norup, via tel 08-729 90 87 eller e-post mona.norup@pppension.se

Upp