Information om ITP-försäkrad vid korttidsarbete och om premie för Flexpension

Korttidsarbete, vad innebär det för ITP?

Regeringen har beslutat om ekonomiskt stöd till företag vid korttidsarbetet
Det ger företagen möjlighet att låta personal gå ner i arbetstid och lön för att snabbt kunna växla upp igen när vinden vänder. Arbetsgivaren kan minska den anställdes arbetstid med 20%, 40% eller 60%, mellan maj-juli 2020 gällde även 80%. Det statliga stödet gäller för lön upp till 44 000 kr, lön därutöver får arbetsgivaren själv stå för. Stödet går att söka från 7 april men tillämpas retroaktivt från och med 16 mars 2020. Stödet för korttidsarbete är förlängt och gäller till och med juni 2021.

Vart vänder jag mig?
Tillväxtverket är ansvarig myndighet. Information om vilka viktiga förutsättningar som gäller för att företag ska kunna söka detta ekonomiska stöd hittar du på denna länk.

Anmäld ITP-lön vid korttidsarbete
Kollektivavtalsparterna har beslutat att:

ITP 1 försäkrad
Vid korttidsarbete är det den sammanlagda summan av utbetald lön från arbetsgivaren och ersättning från staten som ska anmälas till ITP 1.

ITP 2 försäkrad
Alternativ 1
Under tiden för korttidsarbete kan arbetsgivaren fortsätta att anmäla ordinarie lön. Arbetsgivaren betalar fortsatt samma premie som tidigare, den förblir konstant, vilket innebär att det inte blir någon premiehöjning då korttidsarbetet upphör om lönen är oförändrad.

Alternativ 2
Arbetsgivaren anmäler den faktiska lön – från företaget och staten – som den anställde har under perioden för korttidsarbete. Då korttidsarbetet upphör anmäls korrekt lön.

ITP 2 försäkrad med mindre än fem år från pension
ITP 2-försäkrad som på grund av korttidsarbete får lönesänkning kommer inte att omfattas av lönekapning vid återgång till den lönenivå som gällde då hen gick ner i arbetstid. Vid återgång till ordinarie arbetstid och lönenivå måste arbetsgivaren informera PP Pension att lönesänkning har skett till följd av korttidsarbete för att kapningsregeln ska undantas, sker inte detta tillämpas regeln. Anmälan om detta görs via internetkontoret/ företag och under fliken ”försäkrade” och ”övrigt ärende”.

Om försäkrad omfattats av korttidsarbete och fått lönesänkning före 16 mars kommer kapningsregeln att tillämpas fullt ut.

Företag utan kollektivavtal
För företag utan kollektivavtal gäller särskilda regler för att omfattas av det ekonomiska stödet. Mer om det kan du läsa om på följande länk

Ingen höjning av premie för Flexpension under försommaren 2020

Kollektivavtalsparterna inom Medieföretagen har beslutat att höjning av premie för Flexpension, från 0,4% till 0,7%, som planerades genomföras försommaren 2020 och ska följa årets avtalsrörelse. Den är nu framflyttad till hösten 2020.

Det innebär att företag med ITP 1 i PP Pension kommer att ha oförändrad ITP 1-premie till dess annat beslutas. Detsamma gäller alla företag med ITP 2 i PP Pension, som faktureras för Flexpension via ITPK-fakturan av Collectum.

För de försäkrade innebär det en något lägre premie för Flexpension än den som tidigare har förkunnats. Kollektivavtalsparterna kommer att besluta när avtalsrörelsen 2020 är slutförd om denna premiehöjning ska ske från annan tidpunkt eller med retroaktiv verkan.

Vid frågor om den framflyttade premiehöjningen hänvisar vi i första hand till Almega Medieföretagen eller respektive fackförbund. PP Pension bistår självklart med ITP-relaterade frågor i anslutning till detta.

26 mars, 2020

Upp