Information om ITP-försäkrad vid korttidsarbete

Korttidsarbete, vad innebär det för ITP?

Regeringen har beslutat om ekonomiskt stöd till företag vid korttidsarbetet
Tillväxtverket är ansvarig myndighet. Information om vilka viktiga förutsättningar som gäller för att företag ska kunna söka detta ekonomiska stöd hittar du på denna länk.

Anmäld ITP-lön vid korttidsarbete
Kollektivavtalsparterna har beslutat att:

ITP1 försäkrad
Vid korttidsarbete är det den sammanlagda summan av utbetald lön från arbetsgivaren och ersättning från staten som ska anmälas till ITP1.

ITP2 försäkrad
Alternativ 1
Under tiden för korttidsarbete kan arbetsgivaren fortsätta att anmäla ordinarie lön. Arbetsgivaren betalar fortsatt samma premie som tidigare, den förblir konstant, vilket innebär att det inte blir någon premiehöjning då korttidsarbetet upphör om lönen är oförändrad.

Alternativ 2
Arbetsgivaren anmäler den faktiska lön – från företaget och staten – som den anställde har under perioden för korttidsarbete. Då korttidsarbetet upphör anmäls korrekt lön.

ITP2 försäkrad med mindre än fem år från pension
ITP2-försäkrad som på grund av korttidsarbete får lönesänkning kommer inte att omfattas av lönekapning vid återgång till den lönenivå som gällde då hen gick ner i arbetstid. Vid återgång till ordinarie arbetstid och lönenivå måste arbetsgivaren informera PP Pension att lönesänkning har skett till följd av korttidsarbete för att kapningsregeln ska undantas, sker inte detta tillämpas regeln. Anmälan om detta görs via internetkontoret/ företag och under fliken ”försäkrade” och ”övrigt ärende”.

Om försäkrad omfattats av korttidsarbete och fått lönesänkning före 16 mars kommer kapningsregeln att tillämpas fullt ut.

Företag utan kollektivavtal
För företag utan kollektivavtal gäller särskilda regler för att omfattas av det ekonomiska stödet. Mer om det kan du läsa om på följande länk

26 mars, 2020

Upp