ITP2

Du har ITP2 genom PP Pension om du:

  • arbetar på ett företag som har Medieföretagens (f.d. Tidningsutgivarnas) kollektivavtal
  • är född 1978 eller tidigare

Tjänstepensionen ITP2 innehåller:

  • Ålderspension
  • Sjukpension
  • Pension till efterlevande
  • ITPK – en kompletterande ålderspension som du själv får placera

Ålderspension

Ålderspensionen från ITP2 kompletterar den allmänna pensionen. Ju mer du tjänar, desto viktigare blir din ITP.
Hur stor din ålderspension från ITP blir beror på vilken lön du haft och hur länge du varit försäkrad i ITP. För att få full ITP ska du vara försäkrad i ITP i 30 år och få premier inbetalda fram till och med din pensionsdag. Ålderspensionen i ITP2 är förmånsbaserad, vilket innebär att den beräknas som en viss procent av din slutlön.
Du får:

  • 10 procent av din slutlön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
  • 65 procent av din slutlön mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp
  • 32,5 procent av din slutlön mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp

Höj din ITPK och få mer i pension

ITPK är en kompletterande del av din ITP-pension. Gör du inget fondval placeras dina pengar i PP Pension Aktiealloke­ringsfond. Du som vill spara din ITPK i fonder kan välja mellan våra noggrant utvalda fonder på vårt fondtorg. Premien till ITPK motsvarar 2 procent av din lön och betalas av din arbetsgivare. Storleken på din ITPK beror på hur mycket pengar du sparat, förvaltarens avgifter, avkastningen och under hur lång tid du väljer att ta ut din ITPK.

Upp