Pensionspolicy

En pensionspolicy är ett bra hjälpmedel för att visa den totala anställningsförmån som företaget erbjuder den anställde. Policyn är ett stöd för företaget i samband med rekryteringar och förenklar det löpande arbetet.

I en pensionspolicy ska det framgå:

  • Vilka försäkringsmoment en anställd omfattas av
  • Vilka valmöjligheter en anställd har beträffande försäkring
  • Vilken månadspremie den anställde får av företaget
  • Vad som gäller om den anställde inte kan arbeta av olika anledningar
  • I företagets pensionspolicy lyfter man fram de försäkringsmoment som den som är anställd omfattas av och förtydligar dessa. Det kan vara ålderspension, sjukpension, olycksfall och efterlevandepension.

Tjänstepension är en konkurrensfördel
Om företaget har anställda kan det ge er en konkurrensfördel att erbjuda dem tjänstepension. En bra tjänstepension är ofta mer värd i långa loppet än högre lön eller tjänstebil. Det vanliga är att tjänstepensionen beräknas som en viss procent på lönen. PP Pension har många års erfarenhet av att arbeta med mediebranschen och vi hjälper både små och stora företag att ta fram en pensionspolicy.

PP Pension hjälper till i alla steg i att skaffa tjänstepension, från att ta fram en pensionspolicy till att placera pengarna på ett sätt som passar er.

Boka ett möte med oss

Boka ett möte med oss

Vi tycker det vore trevligt diskutera tjänstepension med dig.

 

Boka här

 

Upp