Löneväxling

Löne- och bonusväxling innebär att den anställde flyttar pengar från sin lön eller bonus till pensionen. Fördelen för dig som arbetsgivare är att du kan erbjuda mer pension för pengarna eftersom det är lägre skatt på pensionsinbetalningar.

För den som har en inkomst över 44 892 kr/mån (2020) är löneväxling ett smart sätt att spara till pensionen. Kontakta oss om du vill erbjuda dina anställda ett sparande genom löneväxling.

Kontakta oss!

Fördelar med löneväxling

Fördelar för arbetsgivaren

  • Löneväxling är en modern förmån som inte kostar företaget någonting.
  • Löneväxling ger ett mervärde för de anställda, och ger därmed företaget en konkurrensfördel.
  • Löneväxling är bra att kunna erbjuda i samband med löneförhandlingar.

Fördelar för dina anställda

  • De får mer i pension.
  • De får mer pengar till sin pension genom löneväxling än vid privat sparande.
  • Om den anställde avstår 5 000 kronor i bruttolön, kan hon få 5 288 kronor i pensionspremie utan att det kostar dig som arbetsgivare något extra.

Så här räknar du

På lön betalas arbetsgivaravgift på 31,42 procent. På en lön på 5 000 kronor är den totala kostnaden för dig som arbetsgivare alltså 6 571 kronor.

  • Lön: 5 000 kronor
  • Arbetsgivaravgift: 1 571 kronor
  • Arbetsgivarens totala kostnad: 6 571 kronor

Så växer ditt sparande – eller vad betyder egentligen en tusenlapp?

2000 kr
2115 kr
1000 kr
35 år
65 år

Löneväxla kr/mån så kan det bli 540 689 kr extra i pension

* På pensionspremier betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent, istället för arbetsgivaravgiften. Du kan därför få en högre pensionspremie utan att det kostar företaget något extra. Hör med din arbetsgivare vad som gäller i just ditt fall.
** Löneväxlingen går tidigast att ta ut från 55 års ålder.

Beräkningen grundar sig på följande avgifter: 0% premieavgift, 0,6% försäkringsavgift, årsavgift 180 kronor. Förvaltningsavgifter och avkastningsskatt tillkommer. Detta är endast ett exempel och ingen utfästelse för framtida tillväxt. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka insatt kapital.

Boka ett möte med oss

Boka ett möte med oss

Vi tycker det vore trevligt att diskutera pension med dig.

 

Boka här

 

Upp