Rehabiliteringsförsäkring

Med tidiga insatser i form av arbetslivsinriktad rehabilitering ökar möjligheterna att snabbt få tillbaka medarbetaren. Vår rehabiliteringsförsäkring kan också användas då det finns risk för långtidssjukskrivning.
Som arbetsgivare har ni det övergripande ansvaret för rehabiliteringen av en anställd men det kan vara svårt att finna utrymme för det. Med vår rehabiliteringsförsäkring hjälper vi dig som arbetsgivare med det.

Rehabiliteringsförsäkringen är anpassad till Försäkringskassans rehabiliteringskedja och tillgodoser alla steg i processen, vilket innebär att en professionell rehabiliteringsledare ansvarar för utredning, planering och åtgärd.
Förebyggande arbete minskar risken för frånvaro
Frånvaro kan inte alltid förutses men med hjälp av förebyggande arbete minskar risken för frånvaro. Samtidigt ökar möjligheten att fånga upp eventuella problem innan de orsakar sjukskrivning.

Är ni fler än 20 anställda ingår hälsoscreening
Företag med minst 20 anställda som tecknar rehabiliteringsförsäkring erbjuds en kostnadsfri hälsoscreening. Hälsoscreeningen, som görs via en webbenkät där medarbetarna svarar på frågor om hälsa, livsstil och motivation, ger företaget en nulägesanalys av hälsoläget och identifierar de medarbetare som är i behov av att motiveras till livsstilsförändringar för att inte riskera sjukskrivning på sikt.

Kontakta oss!

Boka ett möte med oss

Vi tycker det vore trevligt diskutera tjänstepension med dig.

 

Boka här

 

Upp