Gruppförsäkringar

Med PP Pensions gruppförsäkringar kan du och dina anställda få ett bra försäkringsskydd. Vi tar hand om all administration!

Om du eller dina anställda inte omfattas av kollektivavtal, eller vill utöka ert skydd, är gruppförsäkringar ett bra alternativ.

Även om ni idag har gruppförsäkringar ska ni tala med oss. Kanske kan vi hjälpa dig med billigare försäkringar till bättre villkor. Fördelen med en gruppförsäkring är att ju fler som ingår i en grupp, desto bättre kan villkoren bli.

 
 

I vår frivilliga gruppförsäkring kan du välja att teckna följande försäkringar:

  1. Livförsäkring
  2. Sjukförsäkring
  3. Olycksfallsförsäkring
  4. Barnförsäkring
  5. Sjukvårdsförsäkring
  6. Fristående förtidskapital
  7. Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Med PP Pensions gruppförsäkring kan du och dina anställda få ett bra försäkringsskydd till ett bra pris, vi sköter administrationen. I en frivillig gruppförsäkring betalar de anställda själva för sina valda försäkringarna.

Företaget skulle kunna teckna en obligatorisk Sjukvårdsförsäkringför alla eller en speciell grupp av anställda. Då är det företaget som betalar för den.

 

Hur kan vi hjälpa dig

Gruppförsäkring för företag

Med PP Pensions gruppförsäkringar kan du och dina anställda få ett bra försäkringsskydd, utan att företaget behöver hålla på med administrationen. Fördelen med en gruppförsäkring är att ju fler som ingår i en grupp, desto bättre villkor kan man ofta få. Vi har en egen grupp vilket gjort att vi har bra villkor.

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring ger snabb tillgång till specialistvård. Det förkortar sjukfrånvaron och ger nöjdare medarbetare.

Försäkringen garanterar att du får privat specialistvård inom sju arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar.

Rehabiliteringsförsäkring

Med tidiga insatser i form av arbetslivsinriktad rehabilitering ökar möjligheterna att snabbt få tillbaka medarbetaren. Vår rehabiliteringsförsäkring kan också användas då det finns risk för långtidssjukskrivning

Boka ett möte med oss

Boka ett möte med oss

Vi tycker det vore trevligt att diskutera pension med dig.

 

Boka här

 

Upp