Gruppförsäkringar för företag

Med PP Pensions gruppförsäkringar kan du och dina anställda få ett bra försäkringsskydd. PP Pension tar hand om administrationen!

Om du eller dina anställda inte har kollektivavtal eller vill utöka ert skydd är gruppförsäkringar ett bra alternativ.

Även om ni idag har gruppförsäkringar ska ni tala med oss. Kanske kan vi hjälpa dig till billigare försäkringar till bättre villkor.

Fördelen med en gruppförsäkring är att ju fler som ingår i en grupp, desto bättre villkor kan man ofta få.

I PP Pensions försäkringspaket ingår:

  1. Livförsäkring
  2. Sjukförsäkring
  3. Olycksfallsförsäkring
  4. Barnförsäkring
  5. Sjukvårdsförsäkring
  6. Fristående förtidskapital
  7. Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Med PP Pensions gruppförsäkringar kan du och dina anställda få ett bra försäkringsskydd till ett bra pris, administrationen sköte PP Pension. Antingen kan företaget betala eller så betalar den anställde.Tillsammans tar vi fram en lösning som passar just dig och ditt företag.

 

Hur kan vi hjälpa dig

Gruppförsäkring för företag

Med PP Pensions gruppförsäkringar kan du och dina anställda få ett bra försäkringsskydd, utan att företaget behöver hålla på med administrationen. Fördelen med en gruppförsäkring är att ju fler som ingår i en grupp, desto bättre villkor kan man ofta få. Vi har en egen grupp vilket gjort att vi har bra villkor.

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring ger snabb tillgång till specialistvård. Det förkortar sjukfrånvaron och ger nöjdare medarbetare.

Försäkringen garanterar att du får privat specialistvård inom sju arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar.

Rehabiliteringsförsäkring

Med tidiga insatser i form av arbetslivsinriktad rehabilitering ökar möjligheterna att snabbt få tillbaka medarbetaren. Vår rehabiliteringsförsäkring kan också användas då det finns risk för långtidssjukskrivning

Boka ett möte med oss

Boka ett möte med oss

Vi tycker det vore trevligt att diskutera pension med dig.

 

Boka här