Viktiga datum inför årsskiftet


Se över ditt sparande!

Årsskiftet närmar sig och vi vill uppmärksamma dig på viktiga datum och information gällande privat- och tjänstepensionsförsäkring vid årets slut.

Privat pension, enskild näringsidkare
Avdragsrätt
Avdragsrätt för privat pension är endast möjlig om du för hela 2019 helt saknar pensionsrätt i din anställning eller bedriver aktiv näringsverksamhet.

För att göra avdrag under beskattningsåret 2019 måste premieinbetalning till en befintlig försäkring vara PP Pension tillhanda senast 27 december.

Viktiga datum

Sista dagen då försäkringsansökan måste vara PP Pension tillhanda för att vi ska hinna registrera försäkringen och fakturera innan årsskiftet.


Sista dagen för att göra premieändring på privat pensionsförsäkring för att vi ska kunna garantera att ändringarna blir genomförda innan årsskiftet.


27 december måste din premieinbetalning till befintlig försäkring vara PP Pension tillhanda för beskattningsåret 2019.

Du som har inkomst från aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt för hela 2019 i din anställning, kan fortfarande sätta in pengar i en privat pensionsförsäkring avdragsgillt.

Önskar du göra det måste din insättning finnas hos oss senast den 27 december för att vi ska kunna garantera att inbetalningen kommer med i kontrolluppgiften till Skatteverket. Om premien kommer in senare än detta datum måste du som näringsidkare eller privatperson själv verifiera inbetalningen till Skatteverket.

Tjänstepension – för dig som arbetsgivare
Avdragsrätt
För att ni som arbetsgivare ska få avdragsrätt för tjänstepensionsförsäkring räcker det att en pensionsutfästelse har gjorts och att premien är skuldförd i böckerna. Detta gäller både nya försäkringar och befintliga försäkringar. Försäkringsansökan ska dock ha kommit in till PP Pension och premien ska vara betald senast den dag då deklarationen lämnas in, vilket det åligger arbetsgivaren att göra, om ni ska ha rätt till avdrag.

Om du som arbetsgivare vill göra en engångsinsättning till en tjänstepension innan årsskiftet behöver du ha beställt en faktura från oss senast den 13 december. Beställningen gör du genom att skicka ett mejl till oss på Kundcenter@pppension.se där du uppger företagets namn, vem eller vilka anställda som avses samt belopp per person. Om den anställde har flera försäkringar, uppge även försäkringsnummer. Vi skickar sedan ut en faktura på önskat belopp med förfallodatum 27 december.

Kontakta oss gärna om du har frågor angående avdragsrätt för tjänstepension.

Viktiga datum

Sista dagen då ansökan om tjänstepension måste vara PP Pension tillhanda för att vi ska hinna registrera försäkringen och fakturera innan årsskiftet.


Sista dagen då handlingar avseende retroaktiva ändringar gällande löne- och premieändring på tjänstepensionsförsäkring behöver vara PP Pension till handa för att vi ska garantera att ändringarna blir genomförda innan årsskiftet.


Sista dag för dig som arbetsgivare att beställa faktura från oss för att göra en engångsinbetalning till befintlig tjänstepensionsförsäkring.

Kontakta oss
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några funderingar.
E-post: kundcenter@pppension.se
Telefon: 020-29 90 50

Bankgironummer för inbetalning

Inbetalningar gällande försäkringar med traditionell förvaltning samt tjänstepensionsplaner PP Plan BG 5029-5781.
Ange försäkringsnumret som referens.


Inbetalningar gällande försäkringar med fondförvaltning BG 5403-5019.
Ange försäkringsnumret som referens.

Öppettider jul/nyår
23 december stänger vi kl 15.00
30 december stänger vi kl 15.00
Övriga dagar gäller våra vanliga öppettider

30 oktober, 2019

Upp