PP Pension höjer pensioner, fribrev och återbäringsränta 2021

PP Pensions styrelse har fattat beslut om att inflationsskydda pensionerna inom den förmånsbestämda pensionen ITP 2. Pensioner under utbetalning och intjänade fribrevsförmåner för fribrevshavare räknas upp med 0,39 procent. Uppräkningen motsvarar inflationstakten under perioden september 2019 till september 2020.

För ITPK räknas både pensioner under utbetalning och fribrevsförmåner upp till en nivå som motsvarar en återbäringsränta om 4,5 procent för 2021. Uppräkningarna sker i form av pensionstillägg.

Styrelsen beslutade också att återbäringsräntan i traditionell försäkring höjs från 4 till 5 procent från och med den 1 januari 2021.

 

22 december, 2020

Upp