Viktiga datum i början av år 2018

Första utbetalningen under 2018 sker den 15:e januari. Från och med juni 2018 kommer vi att ändra utbetalningsdatum från den 15:e till den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller på en lördag eller söndag kommer utbetalningen att göras vardagen innan.

ITP2, ITP1 och Försäkring med traditionell förvaltning

Har du utbetalning…

Läs mer

PP Pension höjer pensionerna 2018

PP Pensions styrelse har fattat beslut om att inflationsskydda pensionerna inom den förmånsbestämda pensionen ITP 2. Såväl pensioner under utbetalning som intjänade fribrevsförmåner för den som ännu inte är pensionär räknas upp så att samtliga följer inflationstakten till och med september 2017. Fribrevsuppräkningen blir därmed 3,04 procent. För pensionärer…

Läs mer

Fondskolan: Undvik fond-i-fond

Det finns över 3 000 aktiefonder att välja mellan, några ska du se upp för.
– Fond-i-fonder bör du undvika. De har höga avgifter, säger Filip Kostic, analytiker på PP Pension.

De finns en rad olika kategorier av aktiefonder. Först skiljer man på aktivt förvaltade fonder och indexfonder. De aktivt…

Läs mer

Fondskolan: Räntefonder

Lite förenklat kan man säga att det finns fyra typer av räntefonder:

Kort räntefond
Kallas också penningmarknadsfond eller likviditetsfond. De investerar i räntepapper med en löptid på upp till ett år. Har låg risk, men också låg avkastning. Påverkas ganska lite av marknadsräntorna. Hittills i år (t o m 24 februari)…

Läs mer

Fondskolan: De vanligaste fonderna

Aktiefonder
En aktiefond måste innehålla minst 16 olika aktier. De flesta fonderna är aktivt förvaltade vilket innebär att en förvaltare köper och säljer aktier i fonden i syfte att överträffa sitt jämförelseindex, det vill säga den marknad fonden investerar i. Det finns en mängd olika typer av aktiefonder som kan…

Läs mer

5 tips om pension till dig som är under 30

  1. Plugga inte längre än nödvändigt. Extra studieår kostar inte bara i lån utan också i sämre pension.
  2. Tänk på vilka möjligheter du har att utvecklas, få en bra lön och orka arbeta länge när du gör ditt yrkesval. Pensionen räknas på hela livet inkomster.
  3. Välj, om du kan,…
Läs mer

Varför vill vi inte prata om pensioner?

Enligt Alexander Rozental, leg psykolog och doktorand i klinisk psykologi vid Stockholms universitet som häromåret kom ut med en bok om uppskjutandets psykologi så beror det bland annat på hur vi människor fungerar i allmänhet.

– Beslut i frågor där resultatet ligger långt fram i tiden tenderar vi att i…

Läs mer

Checklista – tänk på detta vid olika händelser i livet

  • Extraarbete under skoltiden  Alla skattepliktiga arbetsinkomster upp till en viss nivå är pensionsgrundande i det allmänna pensionssystemet. Det innebär att du kan tjäna in till pensionen även vid extraarbete under skol­ och studietid.
  • Nytt jobb Kolla om det finns kollektivavtal. Om inte, begär att arbetsgivaren betalar in till…
Läs mer

Ditt orange kuvertet säger bara halva sanningen

Under februari och mars skickar Pensionsmyndigheten ut årsbeskedet om den allmänna pensionen, det orange kuvertet.

Kanske blir du besviken när du ser hur mycket du kommer att få i månaden i pension. För många blir det kanske bara hälften av den lön vi är vana att få.

Men lugn, det finns…

Läs mer

PP Pensions kvartalsrapport jan-mars 2017: Rekordnivå på förvaltat kapital

PP Pensions förvaltade kapital nådde i mars 15 miljarder kronor, en ny rekordnivå. Koncernens totalt förvaltade kapital var vid årsskiftet 14,5 miljarder. En miljard mer än året innan. Detta trots att 2016 präglats av politisk och ekonomisk osäkerhet, turbulens på börsen och fortsatta räntefall.

– Ökningen beror bland annat på…

Läs mer