Vanguard

Vanguard Glb Stk Idx € Acc

Om fonden

• Indexet innefattar aktier i företag i utvecklade länder som klarar likviditetskraven. Likviditet innebär den utsträckning i vilken en aktie kan köpas eller säljas utan att kursen påverkas i någon väsentlig grad.

• Fonden strävar efter att:
1. Fonden strävar efter att kopiera Index genom att placera i samtliga eller i stort sett samtliga aktier som ingår i Index och inneha respektive aktie i ungefär samma omfattning som dess vikt i Index.
2. Fonden strävar efter att förbli fullplacerad och inneha begränsade mängder likvida medel utom vid synnerliga marknads-, politiska eller liknande förhållanden, då den tillfälligt kan avvika från denna placeringsinriktning.

Faktablad

Hållbarhet

Mer om hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 21,08 %
Finans 15,03 %
Sjukvård 12,97 %
Konsument cyklisk 11,21 %
Industri 9,99 %

Regioner

USA 68,46 %
Japan 6,12 %
Storbritannien 4,37 %
Kanada 3,65 %
Schweiz 3,18 %

Innehav

Apple Inc 4,86 %
Microsoft Corp 3,73 %
Amazon.com Inc 2,53 %
Tesla Inc 1,56 %
Alphabet Inc Class A 1,44 %

Visar fondens 5 största innehav.