Swedbank

Swedbank Robur Transition Global J

Om fonden

Transition Global är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar globalt huvudsakligen i bolag i olika branscher vilka genom sina produkter, tjänster eller verksamheter, enligt Swedbank Roburs bedömning, bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Förvaltningen är tematisk och utgår ifrån klimat & naturresurser, hälsa & välmående, demografi & mångfald och innovation & säkerhet. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och regionanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar och har även utökade hållbarhetskriterier, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år. Fonden finns i flera andelsklasser, läs mer i fondens Informationsbroschyr. Värdeutvecklingen för Transition Global J avser fram till 17/2-2022 Transition Global MEGA pga. fusion.

Faktablad

Hållbarhet

Mer om hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 29,63 %
Sjukvård 17,35 %
Industri 12,72 %
Finans 12,54 %
Kommunikation 7,38 %

Regioner

USA 60,77 %
Danmark 7,20 %
Storbritannien 6,84 %
Kanada 6,22 %
Japan 5,54 %

Innehav

Microsoft Corp 7,37 %
Alphabet Inc Class A 5,55 %
Accenture PLC Class A 3,97 %
Mastercard Inc Class A 3,82 %
Cigna Corp 3,25 %

Visar fondens 5 största innehav.