Swedbank

Swedbank Robur Sverigefond MEGA I

Om fonden

Sverigefond MEGA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora bolag i olika branscher i Sverige och där upp till 10 % kan placeras övriga Norden. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval snarare än branschval. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år. Andelsklass I har en insättningsavgift om 2 % vid köp som, sammanlagt med tidigare inköp och uttag, understiger 1 Mkr.

Faktablad

Hållbarhet

Mer om hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 34,94 %
Finans 21,98 %
Teknik 12,14 %
Konsument cyklisk 9,74 %
Sjukvård 8,27 %

Regioner

Sverige 83,59 %
Storbritannien 5,21 %
Schweiz 3,41 %
Finland 3,19 %
Norge 2,48 %

Innehav

Investor AB Class B 9,51 %
Hexagon AB Class B 5,86 %
AstraZeneca PLC 5,12 %
Volvo AB B 4,87 %
Sandvik AB 4,40 %

Visar fondens 5 största innehav.