SEB

SEB Asset Selection

Om fonden

Förvaltningsteamet siktar på en avkastning motsvarande den riskfria räntan +5% per år till en risk (mätt som standardavvikelse) om 10% per år. Både avkastnings-och riskmålet ska ses som ett genomsnitt över en 3-5 års period. Det finns dock inga garantier för att målsättningarna för avkastning eller risk kommer att uppnås.Förvaltningsteamet tror sig kunna skapa överavkastning genom aktiv allokering till en eller flera av tillgångsslagen aktier, räntor, valutor och råvaror. För att få den önskvärda exponeringen mot de olika tillgångsslagen använder sig förvaltningsteamet av terminer och andra derivatinstrument som en naturlig del av investeringsstrategin. Vid förväntad uppgång för en viss marknad tas en lång position, vid förväntad nedgång tas en kort position. Portföljen ska ha en ”bas” av penningmarknadsinstrument som syftar till att generera en avkastning som motsvarar den riskfria räntan.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 15,20 %
Konsument cyklisk 13,41 %
Industri 13,20 %
Teknik 12,69 %
Sjukvård 11,82 %

Regioner

USA 29,75 %
Storbritannien 26,12 %
Tyskland 17,44 %
Frankrike 13,90 %
Nederländerna 6,19 %

Innehav

10 Year Japanese Government Bond Future June 23 50,73 %
Germany (Federal Republic Of) 0% 36,66 %
Euro Schatz Future June 23 33,54 %
2 Year Treasury Note Future June 23 28,32 %
Euro Stoxx 50 June13 13,17 %

Visar fondens 5 största innehav.