SEB

SEB Asset Selection

Om fonden

Förvaltningsteamet siktar på en avkastning motsvarande den riskfria räntan +5% per år till en risk (mätt som standardavvikelse) om 10% per år. Både avkastnings-och riskmålet ska ses som ett genomsnitt över en 3-5 års period. Det finns dock inga garantier för att målsättningarna för avkastning eller risk kommer att uppnås.Förvaltningsteamet tror sig kunna skapa överavkastning genom aktiv allokering till en eller flera av tillgångsslagen aktier, räntor, valutor och råvaror. För att få den önskvärda exponeringen mot de olika tillgångsslagen använder sig förvaltningsteamet av terminer och andra derivatinstrument som en naturlig del av investeringsstrategin. Vid förväntad uppgång för en viss marknad tas en lång position, vid förväntad nedgång tas en kort position. Portföljen ska ha en ”bas” av penningmarknadsinstrument som syftar till att generera en avkastning som motsvarar den riskfria räntan.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 13,43 %
Sjukvård 12,74 %
Konsument stabil 12,39 %
Teknik 11,77 %
Konsument cyklisk 10,51 %

Regioner

Storbritannien 49,02 %
USA 30,69 %
Tyskland 10,13 %
Frankrike 3,87 %
Nederländerna 2,39 %

Innehav

Euro Schatz Future June 22 50,43 %
Jpn 10y Bond(Ose) Jun22 41,36 %
2 Year Treasury Note Future Sept 22 34,15 %
Netherlands (Kingdom Of) 0% 0% 24,88 %
Germany (Federal Republic Of) 0% 0% 23,74 %

Visar fondens 5 största innehav.