SEB

SEB Asset Selection

Om fonden

Förvaltningsteamet siktar på en avkastning motsvarande den riskfria räntan +5% per år till en risk (mätt som standardavvikelse) om 10% per år. Både avkastnings-och riskmålet ska ses som ett genomsnitt över en 3-5 års period. Det finns dock inga garantier för att målsättningarna för avkastning eller risk kommer att uppnås.Förvaltningsteamet tror sig kunna skapa överavkastning genom aktiv allokering till en eller flera av tillgångsslagen aktier, räntor, valutor och råvaror. För att få den önskvärda exponeringen mot de olika tillgångsslagen använder sig förvaltningsteamet av terminer och andra derivatinstrument som en naturlig del av investeringsstrategin. Vid förväntad uppgång för en viss marknad tas en lång position, vid förväntad nedgång tas en kort position. Portföljen ska ha en ”bas” av penningmarknadsinstrument som syftar till att generera en avkastning som motsvarar den riskfria räntan.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 21,53 %
Konsument cyklisk 12,99 %
Finans 11,63 %
Sjukvård 11,60 %
Industri 9,73 %

Regioner

USA 50,74 %
Storbritannien 15,56 %
Tyskland 15,43 %
Frankrike 9,24 %
Nederländerna 4,73 %

Innehav

2 Year Treasury Note Future Dec 22 19,11 %
3 Month Sofr Fut Sep23 18,57 %
Euro-Schatz Fut Dec22 16,86 %
German Treasury Bill 0% 221123 8,57 %
Dutch Treasury Certificate 0% 221123 8,57 %

Visar fondens 5 största innehav.