SEB

SEB Asset Selection C SEK – Lux

Om fonden

Förvaltningsteamet siktar på en avkastning motsvarande den riskfria räntan +5% per år till en risk (mätt som standardavvikelse) om 10% per år. Både avkastnings-och riskmålet ska ses som ett genomsnitt över en 3-5 års period. Det finns dock inga garantier för att målsättningarna för avkastning eller risk kommer att uppnås.Förvaltningsteamet tror sig kunna skapa överavkastning genom aktiv allokering till en eller flera av tillgångsslagen aktier, räntor, valutor och råvaror. För att få den önskvärda exponeringen mot de olika tillgångsslagen använder sig förvaltningsteamet av terminer och andra derivatinstrument som en naturlig del av investeringsstrategin. Vid förväntad uppgång för en viss marknad tas en lång position, vid förväntad nedgång tas en kort position. Portföljen ska ha en ”bas” av penningmarknadsinstrument som syftar till att generera en avkastning som motsvarar den riskfria räntan.

Faktablad

Hållbarhet

Mer om hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 17,23 %
Sjukvård 13,75 %
Konsument cyklisk 13,45 %
Finans 12,30 %
Industri 10,98 %

Regioner

USA 49,33 %
Tyskland 24,88 %
Storbritannien 20,43 %
Nederländerna 2,27 %
Frankrike 1,38 %

Innehav

Jpn 10y Bond(Ose) Jun22 84,79 %
Euro Schatz Future June 22 61,53 %
2 Year Treasury Note Future June 22 44,04 %
Euro Bund Future June 22 19,12 %
10 Year Treasury Note Future June 22 17,63 %

Visar fondens 5 största innehav.