Nordea

Nordea Obligationsfond icke-utd

Om fonden

En räntefond som huvudsakligen placerar i svenska räntebärande värdepapper med lång räntebindningstid utgivna av svenska staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag med hög kreditvärdighet. Dessutom kan fonden placera en mindre del utgivna i svenska kronor av europeiska emittenter.

Faktablad

Hållbarhet

Mer om hållbarhet

Exponering

Branscher

Information om fondens brancher saknas.

Regioner

Information om fondens regioner saknas.

Innehav

Swedish 10 year Goverment Bond Future June 22 15,93 %
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 10,64 %
Swedish 5 Year Stadshypotek Future June 22 5,65 %
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 5,41 %
Sweden (Kingdom Of) 2.25% 5,38 %

Visar fondens 5 största innehav.