Mercer Global Investments

MGI Emerging Mkt Dbt M-3$

Om fonden

Fonden placerar i statsobligationer utgivna i tillväxtmarknadsländer, huvudsakligen i lokal valuta. Fonden är väldiversifierad. För att kunna uppnå bästa möjliga avkastningsresultat använder sig fonden av högkvalitativa aktiva underförvaltare där varje förvaltare har som målsättning att överträffa avkastningen på underliggande marknad, J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index. Fonden är inte en fond-i-fond då den inte investerar i underliggande fonder. Istället har var och en av underförvaltarna ett eget konto inom fonden som de handlar räntepapper från. Mercer väljer noga ut och utvärderar befintliga förvaltare och kan inom fonden byta ut en förvaltare om så anses gynna andelsägarna i fonden. Fördelen med denna struktur är att fonden kontinuerligt kan förvaltas av förvaltare med högsta betyg hos Mercer, samtidigt som kostnaderna kan hållas låga.

Faktablad

Hållbarhet

Mer om hållbarhet

Exponering

Branscher

Information om fondens brancher saknas.

Regioner

Japan 56,69 %
USA 43,31 %

Innehav

South Africa (Republic of) 8.875% 2,13 %
Indonesia (Republic of) 8.375% 2,01 %
Secretaria Tesouro Nacional 1,87 %
Mexico (United Mexican States) 8.5% 1,86 %
Mexico (United Mexican States) 1,76 %

Visar fondens 5 största innehav.