Mercer Global Investments

MGI Emerging Markets Eq M-9 USD Acc

Om fonden

Fonden placerar i aktier utgivna av företag från tillväxtmarknader med fokus på långsiktig tillväxt. För att kunna uppnå bästa möjliga avkastningsresultat använder sig fonden av högkvalitativa aktiva underförvaltare där varje förvaltare har som målsättning att överträffa avkastningen på underliggande marknad, MSCI Emerging Markets Index. Fonden är inte en fond-i-fond då den inte investerar i underliggande fonder. Istället har var och en av underförvaltarna ett eget konto inom fonden som de handlar aktier från. Mercer väljer noga ut och utvärderar befintliga förvaltare och kan inom fonden byta ut en förvaltare om så anses gynna andelsägarna i fonden. Fördelen med denna struktur är att fonden kontinuerligt kan förvaltas av förvaltare med högsta betyg hos Mercer, samtidigt som kostnaderna kan hållas låga.

Faktablad

Hållbarhet

Mer om hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 26,12 %
Finans 21,92 %
Konsument stabil 11,97 %
Konsument cyklisk 9,87 %
Råvaror 8,09 %

Regioner

Kina 30,66 %
Taiwan 19,10 %
Indien 14,33 %
Sydkorea 9,66 %
Brasilien 5,36 %

Innehav

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,37 %
Tencent Holdings Ltd 3,15 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2,54 %
Samsung Electronics Co Ltd 1,67 %
Infosys Ltd 1,36 %

Visar fondens 5 största innehav.