Mercer Global Investments

Mercer Diversified Growth M-14€

Om fonden

Fonden är en väldiversifierad fond-i-fond med globalt placeringsfokus. Fonden strävar efter en långsiktig stabil avkastning genom att sprida sina investeringar mellan olika tillgångsslag. Investeringar sker bl a i globala aktier, tillväxtmarknadsaktier, globala företagsobligationer, högavkastande obligationer, tillväxtmarknadsobligationer och till viss del i globala fastigheter. För att kunna uppnå en långsiktig stabil avkastning arbetar fondens förvaltare aktivt med att fördela vikten mellan aktier, räntor och övriga tillgångsslag i fonden. Mercer väljer noga ut och utvärderar löpande befintliga fondförvaltare inom varje kategori, och har fokus på att begränsa kostnaderna för förvaltningen.

Faktablad

Hållbarhet

Mer om hållbarhet

Exponering

Branscher

Fastigheter 22,77 %
Teknik 12,25 %
Industri 11,84 %
Allmännyttigt 11,13 %
Finans 9,31 %

Regioner

USA 49,91 %
Storbritannien 8,59 %
Kina 6,00 %
Japan 5,44 %
Kanada 3,29 %

Innehav

Mercer Pasv GlblHigh YldBdZ2-H0.0200USD 15,34 %
Mercer Pasv Glb REITS UCITS CCFZ10.0000$ 9,38 %
MercerPsvGlbLstdInfUCITSCCFZ10.0000$ 9,14 %
Mercer Passive Em Mkts Eq Z-2 USD Acc 8,80 %
Mercer PsvSstGlbEq Z1-0.0000-USD 8,28 %

Visar fondens 5 största innehav.