DNB

DNB Fund Nordic Equities retail A SEK

Om fonden

DNB Scandinavia är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Fonden investerar främst i aktier i större börsbolag men placerar även i mindre bolag som vi bedömer vara undervärderade. Målet är att identifiera bolag med goda tillväxtmöjligheter till ett rimligt pris.

Faktablad

Hållbarhet

Mer om hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 31,28 %
Sjukvård 16,49 %
Finans 13,54 %
Teknik 9,29 %
Råvaror 8,52 %

Regioner

Danmark 33,62 %
Sverige 30,35 %
Finland 18,03 %
Norge 13,05 %
Storbritannien 2,50 %

Innehav

Novo Nordisk A/S Class B 9,44 %
Nordea Bank Abp 6,21 %
DSV AS 4,25 %
Pandora A/S 3,92 %
Nokia Oyj 3,89 %

Visar fondens 5 största innehav.