Danske Invest

Danske Invest India

Om fonden

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande. Fonden investerar företrädesvis i indiska aktier. Mer specifikt investerar fonden åtminstone två-tredjedelar av sin nettoförmögenhet i aktier och aktierelaterade värdepapper som handlas på en reglerad marknad, utgivna av bolag som är hemmahörande eller har sin huvudsakliga aktivitet i Indien.Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 27,96 %
Teknik 17,71 %
Sjukvård 9,20 %
Kommunikation 8,51 %
Konsument stabil 7,58 %

Regioner

Indien 98,51 %
Storbritannien 1,49 %

Innehav

Housing Development Finance Corp Ltd 8,93 %
Infosys Ltd 8,17 %
ICICI Bank Ltd 6,95 %
Tata Consultancy Services Ltd 6,90 %
Hindustan Unilever Ltd 5,80 %

Visar fondens 5 största innehav.