Danske Invest

Danske Invest India

Om fonden

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande. Fonden investerar företrädesvis i indiska aktier. Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 29,83 %
Konsument stabil 9,54 %
Teknik 9,26 %
Konsument cyklisk 8,25 %
Sjukvård 8,23 %

Regioner

Indien 99,11 %
Storbritannien 0,89 %

Innehav

HDFC Bank Ltd 8,54 %
ICICI Bank Ltd 8,01 %
Infosys Ltd 5,70 %
Hindustan Unilever Ltd 5,62 %
Bharti Airtel Ltd 5,18 %

Visar fondens 5 största innehav.