Danske Invest

Danske Invest India A

Om fonden

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande. Fonden investerar företrädesvis i indiska aktier. Mer specifikt investerar fonden åtminstone två-tredjedelar av sin nettoförmögenhet i aktier och aktierelaterade värdepapper som handlas på en reglerad marknad, utgivna av bolag som är hemmahörande eller har sin huvudsakliga aktivitet i Indien.Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning.

Faktablad

Hållbarhet

Mer om hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 27,48 %
Teknik 18,88 %
Konsument stabil 10,06 %
Sjukvård 8,54 %
Kommunikation 7,29 %

Regioner

Indien 99,49 %
Storbritannien 0,51 %

Innehav

Infosys Ltd 9,58 %
Housing Development Finance Corp Ltd 8,59 %
Tata Consultancy Services Ltd 7,13 %
Hindustan Unilever Ltd 6,03 %
ICICI Bank Ltd 5,47 %

Visar fondens 5 största innehav.