Dina fonder är trygga när det stormar

Under de senaste månaderna har Danske Bank, Nordea och några andra banker varit i blåsvädret. Men alla som sparar i bankernas fondbolag kan känna sig trygga. Fondspararnas tillgångar finns inte hos fondbolaget.

Först ska sägas att de banker som är i fokus är stora stabila och välfinansierade banker där respektive finansinspektioner (svenska, danska och finska) bedömer att det inte finns någon anledning till oro.

Ser vi till deras fondbolag och fondsparare så finns också ett gediget konsumentskydd.

Dina fonder är trygga
Alla fondbolag är skyldiga att förvara sina tillgångar i ett förvaringsinstitut som inte är en del av fondbolaget. Mindre fondbolag brukar välja någon av de stora bankerna medan de större bankernas fondbolag har ofta moderbanken som förvaringsinstitut.

Förvaringsinstitutet är skyldig att göra täta kontroller att det faktiska värdet på aktier och andra tillgångar stämmer med det fondbolaget anger. Om fondbolaget som förvaltar fonden går i konkurs tas själva fonden över av en annan förvaltare. Om det inte finns någon som tar över fonden, betalas fondens tillgångar ut till spararna.

Svindlande affärer
Men det har också hänt att ett litet fondbolag, med säte i ett skatteparadis, inte bara ha visat sig sakna tillgångar efter en konkurs, de har också tömt fonderna på pengar. De har helt enkelt svindlat spararna. Då finns investerarskyddet. Det liknar insättningsgarantin som finns för vanligt banksparande.

Investerarskyddet träder in när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Du kan då få ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor per institut.

Fondbolagen sätter själva sina avgifter och när det går dåligt för en banks affärer finns det alltid en risk att spararna får betala bland annat högre skuldräntor och högre avgifter. Därför är det bra att fondspara på ett fondtorg där ett fondförsäkringsbolag har valt ut bra fonder från olika håll, har koll på fondavgifter och pressar avgifterna.

PP Pension Fondförsäkring är ett exempel på ett sådant fondförsäkringsbolag. Fondavgifterna är pressade med i snitt 35 procent. Det gör att fonderna ofta är billigare om du sparar hos PP Pension än om du sparar direkt hos fondbolaget.

Upp